DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Spoločnosť ŽOS Trnava, a. s., umožňuje nahliadnuť do zákulisia svojej firmy, a zároveň sa zúčastniť inovatívneho tréningu ,,Training in the factory“ na tému “Digitálna transformácia“, kde budete mať možnosť získať cenné skúsenosti s digitalizáciou procesov a naučiť sa vytvárať elektronické formuláre bez nutnosti špeciálnych IT zručností. Tréning sa bude konať dňa 10. júna 2024 o 8.00 hod.

Najlepšie zužitkujú získané zručnosti:

 • manažéri strednej úrovne,
 • pracovníci kvality a údržby, 
 • procesní inžinieri a technici,
 • priemyselní inžinieri,
 • pracovníci výroby,
 • všetci, ktorí sa zaujímajú o zvyšovanie produktivity na pracoviskách.

Čo získate tréningom?

Počas tohto 8-hodinového praktického vzdelávania nebudete len pasívne prijímať teoretické informácie, ale priamo sa zapojíte do návrhu implementácie digitálnych nástrojov vo výrobe. Jednou z hlavných výhod tohto tréningu je spolupráca na riešení praktického problému v spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. Budete mať možnosť získať cenné skúsenosti ako postupovať pri transformácii údajov od prvotnej analýzy až po implementáciu digitalizácie v podnikovom prostredí. Naučíte sa používať digitálne nástroje bez nutnosti špeciálnych IT zručností. Cieľom je poukázať, ako jednoduchý a efektívny môže byť zber, vyhodnocovanie a publikovanie dát prostredníctvom digitálnych nástrojov, ktoré Vám pomôžu pri strategickom rozhodovaní. Zabudnite na zdĺhavé, prácne a neefektívne procesy zberu a vyhodnocovania dát. Na tréningu Vám budú predstavené rýchle a jednoduché riešenia digitálnej transformácie aj pre Vašu firmu.

Čo sa naučíte?

 • Ako systémovo postupovať pri digitalizácii procesov – vytvorenie vlastného digitálneho formulára a jeho uvedenie do praxe,
 • Zručnosti ako postupovať pri optimalizáciách súčasných formulárov. 
 • Ako spracovávať zozbierané záznamy,
 • Ako pristupovať pri vizualizácii výsledkov,
 • Ako definovať potenciál digitalizácie na celopodnikové procesy.

Týmto bude zabezpečený priamy kontakt s reálnou výrobou, výrobnými postupmi, zamestnancami a aktuálnymi štandardmi, čím Vám bude poskytnutá jedinečná príležitosť získať skúsenosti priamo z praxe.


Cena 220€ bez DPH na účastníka obsahuje: 

 • účasť na tréningu, 
 • nové kontakty,
 • benchmarking s ostatnými účastníkmi,
 • tréningové materiály, 
 • nové vedomosti, 
 • praktické zručnosti, 
 • občerstvenie, obed 
 • a na záver osvedčenie o absolvovaní.  

Zaplatený účastnícky poplatok sa nevracia. V prípade, že sa prihlásený účastník nemôže dostaviť, môže poslať za seba náhradu.

Ale to nie je všetko!  Pre šikovných majstrov digitálnej transformácie je pripravený DARČEK a pre členov SLCP je navyše pripravená zľava z účastníckeho poplatku. Objavte nové možnosti v oblasti digitálnej transformácie vo výrobe a získajte praktické skúsenosti!

Ako sa môžete registrovať?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára (v závere článku). Zarezervujte si svoje miesto na tréningu, ktorý zmení Váš pohľad na pracoviská vo Vašej spoločnosti. 

Ak máte hocijaké otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na SLCP prostredníctvom mailu vzdelavanie@centrumproduktivity.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 705 876.

Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný!!!

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné reálne zlepšovanie produktivity v praxi!

Tím iGrow

Similar Posts