PROGRAM: Training in the factory v HOPI SK

Vážení inovátori a nadšenci pre zlepšovanie, potrebujete si Vy alebo Vaši kolegovia zlepšiť, rozšíriť prípadne doplniť vedomosti o detailnom projektovaní pracovísk a rozvinúť praktické zručnosti, aby ste ich mohli aplikovať v podmienkach Vášho podniku? Vysoko efektívnym riešením je učenie sa na reálnom praktickom prípade – spôsobom Training in the factory.

Spoločnosť HOPI EU Logistics „otvorila dvere“ do svojej prevádzky a definovala pracoviská, na ktorých potrebuje definovať pracovné štandardy pre rôzne výrobné stratégie, navrhnúť layout, ktorý bude napomáhať dosahovaniu požadovaného výrobného výkonu a vysokej produktivite práce.


Program tréningu, ktorý Vás prevedie krok za krokom celým procesom detailného projektovania pracovísk:

 1. Úvod do problematiky – odborná časť

 • Analýza práce – delenie procesov na úkony, stanovenie normy spotreby času (určovanie, presnosť, dodržiavanie)
 • Prístupy k tvorbe layoutu
 • Projektovanie pracovísk (pravidlá, postup)

Cieľ: Spoločné zjednotenie pojmov, doplnenie odborných termínov.

 2. Skupinové overenie úrovne znalostí

 • Analýza výrobného procesu/úkonov na reálnom príklade v softvéri
 • Analýza plytvaní a generovanie nápravných opatrení v softvéri
 • Kroky tvorby layoutu
 • Kroky tvorby štandardu

Cieľ: Skupinové prejdenie si príkladu a získanie prvotnej zručnosti. Konzultácia možností riešenia ako príprava na realizáciu úlohy priamo vo výrobe.

3. Analýza procesu vo výrobe – praktická časť

 • Analýza výrobného procesu/úkonov (práca v tímoch)
 • Analýza plytvaní a generovanie nápravných opatrení, návrhy na optimalizáciu a automatizáciu)
 • Tvorba štandardu pracoviska – layout
 • Tvorba štandardu práce – pracovná inštrukcia
 • Spracovanie prezentácie

Cieľ: Realizácia úlohy v podmienkach výroby, ktorá bude podkladom pre získanie osvedčenia.

 4. Prezentácia dosiahnutých výsledkov

 •  Prezentácia výsledkov pred manažmentom podniku
 •  Zhodnotenie

Cieľ: Prezentovanie výsledkov preukazujúcich znalosť nadobudnutých odborných zručností.


Účastník tréningu pod odborným vedením získa:

 • odborné zručnosti detailného projektovania pracovísk,
 • tréningové materiály a prístup na zdieľané úložisko s ukážkami výrobných procesov, na ktoré je zameraná odborná časť tréningu,
 • možnosť v rámci celej skupiny resp. v rámci riešiteľského tímu konzultovať témy projektovania pracovísk s ostatnými účastníkmi z iných organizácií,
 • na záver tréningu získa osvedčenie o absolvovaní praktického tréningu.

JEDINEČNOSŤ TRÉNINGU:


Praktické zadania s reálnymi príkladmi: Budete mať príležitosť pracovať priamo s reálnymi pracoviskami a aplikovať Vaše znalosti na riešenie konkrétnych problémov. Namiesto teórie budete pracovať na skutočných výzvach, ktoré sa vyskytujú v každodennej prevádzke daného podniku.
Použitie profesionálneho softvéru AVIX: Na tréningu budete používať špičkový softvér AVIX, ktorý umožní efektívne analyzovať pracovné prostredie a navrhovať optimalizácie. Tento nástroj je v súčasnosti používaný v mnohých priemyselných odvetviach a poskytuje prístup k najmodernejším nástrojom a technikám.
Generovanie pracovných inštrukcií: Po analýze sa budú generovať konkrétne pracovné inštrukcie, ktoré budú zdieľané elektronicky alebo v tlačenej forme každému účastníkovi. Toto je konkrétny výstup, ktorý si odnesiete so sebou a bude slúžiť ako užitočný nástroj pre Vaše pracovné prostredie.
Skutočné odporúčania a riešenia: Tento tréning neskončí len pri analýze a návrhoch. Od Vás sa bude očakávať, že prinesiete skutočné odporúčania a riešenia, ktoré budú implementované v reálnej výrobe a budú mať priamu účasť na zlepšovaní pracovných podmienok v podniku HOPI EU Logistics.


Pre viac informácií a registráciu stačí kliknúť tu. Počet miest je limitovaný! Zaregistrujte sa už teraz!


23. máj 2024 o 8.00 hod., v HOPI SK, s. r. o., Diaľničná cesta 18, areál GLP, Senec


Napíšte na vzdelávanie@centrumproduktivity.sk alebo zavolajte na +421 910 705 876.


Neváhajte a investujte do budúcnosti Vašej firmy a tešíme sa na Vašu účasť a vzájomne inšpiratívnu spoluprácu.

Tím iGrow

Similar Posts