Nasza wizja

1. Wizja

Chcemy stać się stabilnym partnerem wnoszącym nowe możliwości technologiczne i innowacje organizacyjne. Nasza wizja w iGrow Network opiera się na idei poznania rzeczywistych potrzeb klienta. Na tej podstawie i praktycznym doświadczeniu dobieramy najbardziej odpowiednie rozwiązania do indywidualnych sytuacji.

2. Misja

Naszą misją jest spełnianie oczekiwań naszych obecnych i przyszłych klientów. Elastycznie i wydajnie ulepszaj procesy, wprowadzając innowacyjne podejścia w inżynierii przemysłowej. Zespół stale podnosi konkurencyjność naszych klientów.

3. Nasza historia

Dzięki wieloletniej obecności w środowisku przemysłowym zdobyliśmy osobiste doświadczenie przy realizacji projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym. W tym czasie stworzyliśmy silną sieć partnerską umożliwiającą dostarczanie rozwiązań technicznych i technologicznych. iGrow Network łączy w sobie słowa kluczowe i – innowacja, Grow – wzrost i Sieć – połączenie.

4. Kim jesteśmy

Nasz zespół składa się z grupy profesjonalnych specjalistów, kierowników projektów, ekspertów zewnętrznych, dostawców rozwiązań technicznych, a przede wszystkim wykwalifikowanych studentów i absolwentów. Zespół jest kierowany przez fachową kadrę z ponad 15-letnim doświadczeniem. Niezależnie od tego, czy są to nasi starsi specjaliści, czy młodsi specjaliści, dotyczy ich wspólny motywator – chęć wprowadzania w życie nowych, skutecznych rozwiązań oraz ciągłego uczenia się i rozwoju.

5. Nasza wyjątkowość

Nasz zespół składa się z grupy profesjonalnych specjalistów, kierowników projektów, ekspertów zewnętrznych, dostawców rozwiązań technicznych, a przede wszystkim wykwalifikowanych studentów i absolwentów. Zespół jest kierowany przez fachową kadrę z ponad 15-letnim doświadczeniem. Niezależnie od tego, czy są to nasi starsi specjaliści, czy młodsi specjaliści, dotyczy ich wspólny motywator – chęć wprowadzania w życie nowych, skutecznych rozwiązań oraz ciągłego uczenia się i rozwoju.