CP1 – paleta
Rozmer palety: 1200×1000 mm
EURO paleta
Rozmery: 1200×800 mm
Plastová paleta
Rozmery: 1200x800x160 mm
Gitterbox UIC
Rozmery: 1240x835x970 mm