DETAILNÉ PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK V PRAXI

Zlepšite svoje zručnosti pre zvyšovanie produktivity na pracoviskách!

Spoločnosť HOPI SK v Senci sa rozhodla otvoriť dvere svojej firmy a ponúknuť jedinečnú príležitosť zúčastniť sa otvoreného tréningu ,,Training in the factory“  na tému “Detailné projektovanie pracovísk v praxi“, kde sa naučíte ako správne analyzovať pracovisko, definovať odchýlky, vizualizovať aktuálny stav, navrhnúť nový layout a vytvoriť štandard a zabezpečiť jeho používanie. Tréning sa bude konať dňa 23. mája 2024 o 8.00 hod.


 • manažéri strednej úrovne,
 • pracovníci kvality a údržby, 
 • procesní inžinieri a technici,
 • priemyselní inžinieri,
 • všetci, ktorí sa zaujímajú o zvyšovanie produktivity na pracoviskách.

Tento tréning je jedinečnou šancou naučiť sa, ako identifikovať a eliminovať práve tie “selfie momenty” vo vašich procesoch a premeniť ich na efektívne a hladko prebiehajúce činnosti pomocou tvorby štandardov. 


Čo získate tréningom?

Základom pre detailné projektovanie pracovísk je poznať súčasný stav a požiadavky na budúci stav na základe objemu výrobu, požiadavky na výrobkový mix, zložitosť výrobkov,… Výstupom býva jasne definovaný postup – štandard ako, s čím, za aký čas sa má vyrábať pre dosiahnutie cieľov. 

Počas tohto jednodňového (8 hodinového) praktického vzdelávania získate nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti s projektovaním pracovísk a štandardizáciou práce priamo vo výrobe. Spoločnosť, v ktorej sa tréning realizuje, spoločne s vami definuje problém, na ktorom budete pracovať, čo vám zabezpečí priamy kontakt s reálnou výrobou, výrobnými postupmi, zamestnancami a aktuálnymi štandardmi. Získate tak, unikátny pohľad na reálne vstupy opisujúce: 

 • Aké sú ciele a princípy štandardizácie práce. 
 • Ako analyzovať a mapovať existujúce procesy pomocou videozáznamu. 
 • Ako definovať a implementovať štandardy práce. 
 • Ako správne vytvárať layout pracoviska. 
 • Ako riešiť problémy a prekážky pri štandardizácii práce. 

Cena 220€ bez DPH na účastníka sa zdá byť len symbolická vzhľadom na to, čo všetko tréning ponúka: 

 • účasť na tréningu, 
 • nové kontakty,
 • benchmarking s ostatnými účastníkmi,
 • tréningové materiály, 
 • nové vedomosti, 
 • praktické zručnosti, 
 • občerstvenie, obed 
 • a na záver osvedčenie o absolvovaní.  

Ak získané zručnosti dokážete použiť vo vašej práci a podarí sa vám zvýšiť produktivitu na vašich pracoviskách, určite prínos tohto zlepšenia bude mnohonásobne vyšší ako je samotná výška účastníckeho poplatku.

Ale to nie je všetko!  Šikovnému zlepšovateľovi, ktorému sa podarí zrýchliť podnikový beh na maximum získa DARČEK! Získate tým nielen praktickú skúsenosť, ktorú zužitkujete vo vlastnom podniku, ale aj externý pohľad na vaše nápady a postupy a možnosť benchmarkovať procesy vo vašej spoločnosti.  

Členovia SLCP majú zľavu z účastníckeho poplatku. 

Ako sa môžete registrovať?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlášky (nájdete v závere). Zarezervujte si svoje miesto na tréningu, ktorý zmení váš pohľad na pracoviská vo vašej spoločnosti. 

Ak máte hocijaké otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na SLCP prostredníctvom mailu vzdelavanie@centrumproduktivity.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 705 876.

Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný!

Tešíme sa na Vašu účasť a reálne zlepšovanie produktivity v praxi.

Similar Posts