Contact us

Vysokoškolákov 33/B
010 08 Žilina, SR

9:00 - 19:00
Mon - Fri

info@innovation.sk
+421 902 330 127