Sygnalizator AGV

AMR (zautomatyzowane roboty mobilne) są wyposażone w różne zabezpieczenia. Przy ich prawidłowym ustawieniu możliwe jest osiągnięcie jeszcze wyższego bezpieczeństwa w porównaniu z ręcznie zarządzanymi środkami logistycznymi. Idealnie jednak, żadna z tych funkcji bezpieczeństwa nie powinna być aktywowana podczas działania AMR. Służą do tego dodatkowe zabezpieczenia. Ten sprzęt dźwiękowy lub świetlny służy jako sygnał o możliwym niebezpieczeństwie.

Lampa ostrzegawcza ostrzega we wszystkich kierunkach o obecności robota AMR. Roboty AMR są bardzo elastyczne i mogą poruszać się w różnych kierunkach, obracać się w miejscu lub cofać. Lampa ostrzegawcza pomaga zwiększyć uwagę i ostrożność w tym obszarze.

Kategoria: