AGV maják

AMR (automatizované mobilné roboty) sú vybavené rôznymi bezpečnostnými prvkami. Ich správnym nastavením je možné dosiahnuť v porovnaní s manuálne riadenými logistickými prostriedkami dokonca vyššiu bezpečnosť. Ideálne je však, aby žiaden z týchto bezpečnostných prvkov nebol v rámci prevádzky AMR aktivovaný. K tomu slúžia doplnkové bezpečnostné prvky. Táto zvuková alebo svetelná výbava slúži ako signalizácia možného nebezpečenstva.

Výstražný maják upozorňuje všetkými smermi na výskyt AMR robota. AMR roboty sú veľmi flexibilné a dokážu sa pohybovať v rôznych smeroch, otáčať sa na mieste, či cúvať. Výstražný maják pomáha pri zvýšení pozornosti a obozretnosti v tomto priestore.

Kategória: