Projektowanie procesów logistycznych AGV/AMR

Obecna era niesie ze sobą rozwój nowych technologii, optymalizację procedur i automatyzację procesów ułatwiających funkcjonowanie systemów produkcyjnych i logistycznych. Do technologii tych zaliczają się także AGV – pojazdy kierowane automatycznie oraz AMR – autonomiczne roboty mobilne. Za pomocą tych inteligentnych rozwiązań można łatwiej zarządzać brakiem operatorów, rosnącymi kosztami logistyki, zmianami w procesach logistycznych i tym podobnymi. Jeśli zastanawiasz się nad automatyzacją swoich systemów logistycznych, rozwiążesz następujące zadania:

 • Analiza obsługiwanych towarów i jednostek przeładunkowych
 • Definiowanie obwodów logistycznych
 • Propozycja procedur pracy dla poszczególnych obwodów
 • Wybór odpowiedniej technologii AGV/AMR
 • Symulacja i wizualizacja zautomatyzowanego systemu logistycznego
Analiza obsługiwanych towarów i jednostek przeładunkowych dla technologii AGV/AMR

W pierwszym etapie projektowania zautomatyzowanych procesów logistycznych należy przeprowadzić analizę obsługiwanych towarów, którymi mogą być części, produkty gotowe, materiały pomocnicze, próbki testowe, narzędzia itp. Towary te i ich jednostki przeładunkowe należy poddać segmentacji, co skutkuje utworzeniem niektórych grup. Dla każdej grupy należy zebrać podstawowe informacje:

 • Skąd i dokąd transportowany jest towar
 • Jak często podczas zmiany produkcyjnej
 • aka jest waga i wymiary danego towaru
 • Gdzie będzie transportowany (wewnątrz/na zewnątrz)
 • Jak daleko towary muszą zostać przetransportowane itp.

Informacje te wykorzystasz przy rozwiązywaniu innych zadań w ramach projektowania zautomatyzowanych procesów logistycznych.

Definiowanie obwodów logistycznych AGV/AMR

Kolejnym krokiem w projektowaniu zautomatyzowanych procesów logistycznych jest zdefiniowanie obwodów logistycznych. Na tym etapie w oparciu o zebrane dane wejściowe projektowane są obwody logistyczne. Spotkasz się także z rozwiązaniami następujących zadań:

 • Definiowanie pozycji załadunku i pozycji rozładunku
 • Definiowanie stref dla technologii zautomatyzowanej (AGV/AMR)
 • Wyznaczanie stref dla technologii kontrolowanych przez operatorów, czyli obszarów wspólnych
 • Definiowanie ulic bezpośrednich lub dwukierunkowych
 • Projektowanie obwodów logistycznych – tras logistycznych

Dla zdefiniowanych obwodów logistycznych zbierzesz niezbędne dane do poniższych obliczeń wydajności.

Projekty procedur pracy dla poszczególnych obwodów logistycznych AGV/AMR

Kolejnym krokiem w projektowaniu zautomatyzowanych procesów logistycznych jest projektowanie procedur pracy dla poszczególnych obwodów logistycznych.

 • Określenie warunków utworzenia zadania ruchowego, m.in.
  • Zajęcie miejsca paletowego, zwolnienie miejsca paletowego
  • Sprawdzenie palety i uzupełnienie jej
  • Wprowadzenie sygnału przez operatora itp.
 • Określenie sposobów przesyłania utworzonych zadań do systemu sterowania AGV/AMR
  • Przycisk fizyczny, czujnik, tablet
  • Skaner kodów
  • System zarządzania magazynem itp.
 • Zdefiniowanie procedur pracy jako takich, m.in.
  • Udaj się do magazynu, załaduj pustą paletę, przewieź ją na miejsce pracy i umieść na pozycji paletowej A26, następnie przesuń do poczekalni lub do ładowarki
  • Procedury łańcuchowe – zabierz paletę z gotowymi produktami i przynieś pustą paletę
  • Zadania specjalne – przenoszenie odpadów z produkcji do magazynu itp.
Wybór odpowiedniej technologii AGV/AMR i akcesoriów

Kolejnym krokiem w projektowaniu zautomatyzowanych procesów logistycznych jest dobór odpowiednich typów technologii AGV/AMR, wyposażenia dodatkowego, akcesoriów itp. Podczas tej czynności należy wziąć pod uwagę:

 • Wielkość przewożonych ładunków
 • Masa ładunków
 • Wymiary i typy jednostek przeładunkowych
 • Przechowywanie jednostek manipulacyjnych (na podłodze, na przenośniku, w regale,…)
 • Możliwości i ograniczenia przestrzenne itp.

Na podstawie podanych parametrów można dobrać odpowiedni rodzaj technologii AGV/AMR i wykonać obliczenia wydajności. Przetworzone w ten sposób informacje służą następnie do utworzenia zlecenia do przetworzenia kalkulacji ceny proponowanego rozwiązania. Jeśli to możliwe, przed inwestycją w technologię AGV/AMR zalecamy wdrożenie projektu pilotażowego i przetestowanie rozważanej technologii bezpośrednio w warunkach eksploatacyjnych.

Symulacja i wizualizacja zautomatyzowanego systemu logistycznego AGV/AMR

Kolejnym krokiem w projektowaniu zautomatyzowanych procesów logistycznych jest symulacja komputerowa i wizualizacja zautomatyzowanego systemu logistycznego. Za pomocą symulacji komputerowej sprawdzane są różne warunki i sytuacje pracy, dla których można przeprowadzić oddzielne eksperymenty symulacyjne. Na podstawie dostarczonych wyników możliwe jest wyszukiwanie i testowanie propozycji optymalizacji. Symulacja komputerowa potwierdzi poprawność zaproponowanego rozwiązania. Na tym etapie zalecamy również przetworzenie wizualizacji (model symulacyjny czasu działania, wideo itp.) przyszłego systemu logistycznego. Pomoże Ci to podczas przedstawiania nowych intencji współpracownikom lub przedstawicielom organizacji partnerskich.

Jeśli stoisz w obliczu podobnej sytuacji i chcesz szybko działać (szybko uzyskać informacje, szybko uzyskać poradę, szybko uzyskać wsparcie zewnętrzne), możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie +421 902 330 127
 • e-maileminfo@innovation.sk
 • lub możesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego tutaj.

Jeżeli zaprojektowałeś już swój nowy, zautomatyzowany proces logistyczny, możesz przystąpić do obliczania zwrotu zaprojektowanego rozwiązania. Do tych obliczeń potrzebna będzie zabudżetowana cena projektu AGV/AMR. Jeśli jesteś zainteresowany wyceną projektu budżetowego – skorzystaj z naszego formularza zapytania online (Zapytanie online – Automation Innovation).

OTRZYMAJ KUPON 20% ZNIŻKI NA PROJEKT PILOTAŻOWY Z DWOMA ROBOTAMI AMR!

Zwracamy uwagę na możliwość otrzymania 20% kuponu rabatowego na specjalny projekt pilotażowy AMR z dwoma różnymi robotami AMR – możliwość realistycznego przetestowania różnych strategii logistycznych w ramach jednego projektu pilotażowego. Kupon jest całkowicie bezpłatny i można go wykorzystać w dowolnym momencie do końca 2023 roku.

Similar Posts