Projektovanie logistických AGV/AMR procesov

Súčasná doba prináša vzostup nových technológií, optimalizáciu postupov a automatizáciu procesov, ktoré uľahčujú prevádzku výrobných a logistických systémov. Medzi tieto technológie patria aj AGV – automaticky riadené vozíky a AMR – autonómne mobilné roboty. Pomocou týchto inteligentných riešení, môžete ľahšie zvládať nedostatok operátorov, stúpajúce logistické náklady, zmeny v logistických procesoch a podobne. Pokiaľ zvažujete automatizáciu vašich logistický systémov budete riešiť nasledujúce úlohy:

 • Analýza manipulovaných tovarov a manipulačných jednotiek
 • Definovanie logistických okruhov
 • Návrh pracovných postupov pre jednotlivé okruhy
 • Výber vhodnej AGV/AMR technológie
 • Simulácia a vizualizácia automatizovaného logistického systému
Analýza manipulovaných tovarov a manipulačných jednotiek pre AGV/AMR technológie

V prvom kroku projektovania automatizovaných logistických procesov potrebujete analyzovať manipulované tovary, ktorými môžu byť diely, hotové výrobky, pomocný materiál, skúšobné vzorky, nástroje a pod. Tieto tovary a ich manipulačné jednotky je potrebné segmentovať, výsledkom čoho je vytvorenie určitých skupín. Pre každú skupinu je potrebné zhromaždiť základné informácie:

 • Odkiaľ a kam sa tovar preváža
 • Ako často počas výrobnej zmeny
 • Akú má daný tovar váhu a rozmery
 • Kde sa bude prevážať (interiér/exteriér)
 • Ako ďaleko je potrebné previezť daný tovar atď.

Tieto informácie budete využívať pri riešení ďalších úloh v rámci projektovania automatizovaných logistických procesov.

Definovanie AGV/AMR logistických okruhov

Ďalším z krokov pri projektovaní automatizovaných logistických procesov je definovanie logistických okruhov. V tomto kroku sa navrhnú logistické okruhy podľa zhromaždených vstupných údajov. Narazíte aj na riešenie nasledovných úloh:

 • Definovanie nakladacích pozícií a vykladacích pozícií
 • Definovanie zón pre automatizovanú technológiu (AGV/AMR)
 • Určenie zón pre technológie ovládané operátormi, príp. spoločné zóny
 • Definovanie jednosmerných resp. obojsmerných uličiek
 • Projektovanie logistických okruhov – logistických trás

Pre nadefinované logistické okruhy zhromaždíte potrebné údaje pre nasledovné kapacitné prepočty.

Návrh pracovných postupov pre jednotlivé AGV/AMR logistické okruhy

Ďalším z krokov pri projektovaní automatizovaných logistických procesov je návrh pracovných postupov pre jednotlivé logistické okruhy.

 • Definovanie podmienok pre vznik dopravnej úlohy napr.
  • Obsadenie paletovej pozície, uvoľnenie paletovej pozície
  • Skontrolovanie palety a jej preskladnenie
  • Zadanie signálu operátorom atď.
 • Určenie spôsobov pre zasielanie vzniknutých úloh do riadiaceho systému AGV/AMR
  • Fyzické tlačidlo, Senzor, Tablet
  • Skener kódov
  • Skladový manažérsky systém atď.
 • Definovanie pracovných postupov ako takých, napr.
  • Choď do skladu, nalož prázdnu paletu, prevez ju na pracovisko a umiestni na paletovú pozíciu A26, potom sa premiestni na čakacie miesto resp. na nabíjačku
  • Zreťazené postupy – odvez paletu s hotovými výrobkami a dovez prázdnu paletu
  • Špeciálne úlohy – odvez odpadový materiál z výroby do skladu a pod.
Výber vhodnej AGV/AMR technológie a príslušenstva

Ďalším z krokov pri projektovaní automatizovaných logistických procesov je výber vhodných typov AGV/AMR technológií, doplnkovej výbavy, príslušenstva atď. Pri tejto činnosti je potrebné zohľadniť:

 • Rozmer prevážaných bremien
 • Hmotnosť bremien
 • Rozmery a typy manipulačných jednotiek
 • Uloženie manipulačných jednotiek (na podlahe, na dopravníku, v regáli, …)
 • Priestorové možnosti a obmedzenia atď.

Na základe uvedených parametrov je možné vybrať vhodný typ AGV/AMR technológie a zrealizovať kapacitné prepočty. Takto spracované informácie následne slúžia na vytvorenie zadania pre spracovanie cenovej kalkulácie navrhnutého riešenia. Ak je to možné, odporúčame pred samotnou realizáciou investície do AGV/AMR technológie zrealizovať pilotný projekt a otestovať uvažovanú technológiu priamo vo vašich prevádzkových podmienkach.

Simulácia a vizualizácia automatizovaného AGV/AMR logistického systému

Ďalším z krokov pri projektovaní automatizovaných logistických procesov je počítačová simulácia a vizualizácia automatizovaného logistického systému. Pomocou počítačovej simulácie sa preverujú rôzne prevádzkové podmienky a situácie, pre ktoré je možné realizovať samostatné simulačné experimenty. Na základe poskytovaných výstupov je možné hľadať a testovať optimalizačné návrhy. Počítačová simulácia potvrdí správnosť navrhnutého riešenia. Odporúčame v tomto kroku spracovať aj vizualizáciu (run time simulačný model, video a pod.) budúceho logistického systému. Pomôže vám pri predstavovaní nových zámerov vašim kolegom resp. zástupcom partnerských organizácií.

Ak čelíte obdobnej situácii a potrebujete rýchlo napredovať (rýchlo získať informácie, rýchlo sa poradiť, získať rýchlo externú podporu), môžete nás kontaktovať:

 • telefonicky +421 902 330 127
 • mailom info@innovation.sk
 • alebo môžete využiť náš kontaktný formulár tu.

Ak už máte naprojektovaný váš nový automatizovaný logistický proces, môžete pristúpiť k výpočtu návratnosti navrhnutého riešenia. K tomuto výpočtu budete potrebovať rozpočtovú AGV/AMR projektovú cenu. Máte záujem o spracovanie rozpočtovej projektovej ceny – využite náš online dopytový formulár (Online dopyt – Automation Innovation).

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023

Similar Posts