Efektywna kompletacja towarów za pomocą robota AMR (strategia kompletacji Goods-To-Person)

W dzisiejszych czasach, gdy procesy logistyczne nabrały niespotykanego dotąd rozwoju i szybkości, konieczne staje się poszukiwanie innowacyjnych sposobów efektywnego zarządzania przepływem towarów w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Jedną z technologii, która zmienia sposób obsługi i przemieszczania towarów, jest wykorzystanie autonomicznych robotów mobilnych (AMR) we wdrażaniu koncepcji „Goods-to-Person”.

Koncepcja „Goods-to-Person” koncentruje się na minimalizacji przemieszczania się operatorów i maksymalizacji wydajności podczas kompletacji towarów. W ramach tego procesu robot AMR transportuje palety z towarem do operatora na jego stanowisku pracy.

Jak wygląda cały proces z robotem AMR?

Proces rozpoczyna się od zapytania operatora o określony rodzaj towaru, który jest mu potrzebny do przetworzenia. Zamiast przemieszczania się operatora po magazynie w poszukiwaniu poszczególnych pozycji, robot AMR sam przemieszcza się na żądaną pozycję paletową i samodzielnie przekazuje operatorowi wymagany towar.

Gdy robot AMR dotrze do operatora, wykonuje on niezbędne czynności związane z obróbką towaru, takie jak sprawdzenie jakości, załadunek czy inne operacje. Taka koncentracja pracownika na procesie produkcyjnym, zamiast ręcznego wyszukiwania towaru, przyczynia się do znacznego wzrostu produktywności i minimalizacji błędów.

Po zakończeniu operacji (załadowaniu wymaganego towaru na paletę) operator systematycznie kończy proces (np. poprzez skanowanie). Następnie robot AMR transportuje paletę z gotowym towarem w określone miejsce (strefa ekspedycji, określone miejsce w magazyn). Ten krok ponownie jest wykonywany automatycznie, co oszczędza czas operatora i zapewnia dokładne składowanie towaru w magazynie.

Szybka i bezpieczna kompletacja z robotem AMR

Ten zintegrowany system autonomicznych robotów znacznie upraszcza i przyspiesza cały proces kompletacji towaru. Operatorzy są uwolnieni od monotonnych zadań związanych z wyszukiwaniem, przenoszeniem i przemieszczaniem towarów, dzięki czemu mogą skupić się na bardziej wymagających aspektach pracy.

Dodatkowo takie podejście niesie ze sobą inne korzyści, takie jak zwiększone bezpieczeństwo, lepsza identyfikowalność przepływu towarów oraz możliwość szybszej reakcji na zmiany popytu. Roboty AMR potrafią optymalizować swoje trasy, omijać przeszkody i pracować w sposób ciągły, co przyczynia się do skrócenia czasu i kosztów przetwarzania.

Podsumowując, wdrożenie robotów AMR w ramach koncepcji „Goods-to-Person” oznacza przełomową transformację procesów logistycznych. Czy chcesz wiedzieć, jak ta koncepcja sprawdziłaby się bezpośrednio w Twojej operacji przy pomocy robota AMR? W takim przypadku możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

OTRZYMAJ 3-TYGODNIOWY KUPON NA PRZEDŁUŻONY PROJEKT PILOTAŻOWY AMR!

Dávame do pozornosti možnosť získať Kupon 3-TYGODNIOWY na przedłużony projekt pilotażowy AMR z okresu standardowego do 3 tygodni. Dłuższy czas trwania projektu pilotażowego zapewni Państwu jeszcze więcej przestrzeni do poznania funkcji robota AMR i systemu sterowania AMR, a także przestrzeń do przetestowania automatyzacji kilku procesów logistycznych. Kupon jest całkowicie bezpłatny i można go wykorzystać w dowolnym momencie do końca 2023 roku.

Similar Posts