Vychystávanie tovaru efektívne s AMR robotom (stratégia vychystávania Goods-To-Person)

V dnešnej dobe, kedy logistické procesy nabrali nevídaný rozvoj a rýchlosť, sa stáva nutnosťou hľadať inovatívne spôsoby, ako efektívne zvládať tok tovaru v skladoch a distribučných centrách. Jednou z technológií, ktorá transformuje spôsob, akým sa tovar spracováva a presúva, je použitie autonómnych mobilných robotov (AMR) pri vykonávaní konceptu „Goods-to-Person“.

Koncept „Goods-to-Person“ (tovar k osobe) sa zameriava na minimalizáciu pohybu operátorov a maximalizáciu efektívnosti pri vychystávaní tovaru. V rámci tohto procesu, AMR robot preváža palety s tovarom k operátorovi na jeho pracovisko.

Ako celý proces s AMR robotom prebieha?

Proces sa začína tým, že operátor požiada systém o určitý druh tovaru, ktorý potrebuje na spracovanie. Namiesto toho, aby sa operátor pohyboval po sklade a hľadal jednotlivé položky, AMR robot sa sám presunie na požadovanú paletovú pozíciu a autonómne sa presúva s požadovaným tovarom k operátorovi.

Keď AMR robot dorazí k operátorovi, ten vykoná potrebné kroky pre spracovanie tovaru, ako je skontrolovanie kvality, prekladanie, alebo iné operácie. Táto koncentrácia pracovníka na výrobný proces namiesto manuálneho hľadania tovaru prispieva k významnému zvýšeniu produktivity a minimalizácii chýb.

Po ukončení operácie (naložení požadovaného tovaru na paletu) operátor systémovo ukončí proces (napr. naskenovaním).. Následne AMR robot prevezie paletu s hotovým tovarom na definované miesto (expedičnú zónu, definované miesto v sklade). Tento krok sa uskutočňuje opäť automaticky, čo šetrí čas operátora a zabezpečuje presné uloženie tovaru v sklade.

Rýchle a bezpečné vychystávanie s AMR robotom

Tento integrovaný systém autonómnych robotov výrazne zjednodušuje a urýchľuje celý proces vychystávania tovaru. Operátori sú oslobodení od monotónnych úloh hľadania, prenášania a presúvania tovaru, čo im umožňuje venovať sa náročnejším aspektom práce.

Navyše, tento prístup prináša ďalšie výhody, ako je zvýšená bezpečnosť, lepšia sledovateľnosť toku tovaru a možnosť rýchlejšej reakcie na zmeny dopytu. AMR roboty sú schopné optimalizovať svoje trasy, vyhnúť sa prekážkam a pracovať nepretržite, čo prispieva k znižovaniu času spracovania a nákladov.

Celkovo vzaté, implementácia AMR robotov v rámci konceptu „Goods-to-Person“ znamená prelomovú transformáciu logistických procesov. Chcete vedieť ako by tento koncept pomocou AMR robota fungoval priamo vo vašej prevádzke? V tom prípade nás môžete pre bližšie info kontaktovať:

ZÍSKAJTE 3-WEEKS KUPÓN NA PREDĹŽENÝ AMR PILOTNÝ PROJEKT!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 3-WEEKS kupón na predĺžený AMR pilotný projekt zo štandardnej doby na 3 týždne. Dlhší čas trvania pilotného projektu vám ponúkne ešte väčší priestor na preskúmanie funkcií AMR robota a AMR riadiaceho systému ako aj priestor na otestovanie automatizácie viacerých logistických procesov. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts