Bluespot

AMR (automatizované mobilné roboty) sú vybavené rôznymi bezpečnostnými prvkami. Ich správnym nastavením je možné dosiahnuť v porovnaní s manuálne riadenými logistickými prostriedkami dokonca vyššiu bezpečnosť. Ideálne je však, aby žiaden z týchto bezpečnostných prvkov nebol v rámci prevádzky AMR aktivovaný. K tomu slúžia doplnkové bezpečnostné prvky. Táto zvuková alebo svetelná výbava slúži ako signalizácia možného nebezpečenstva.

Bluespot je modré svetlo zobrazujúce na podlahe pred AMR robotom modrú „škvrnu“. Modré svetlo signalizuje, že do tohto priestoru vojde AMR robot. Je to upozornenie na možné nebezpečenstvo stretu s AMR robotom.

Kategória: