Smerová šípka

AMR (automatizované mobilné roboty) sú vybavené rôznymi bezpečnostnými prvkami. Ich správnym nastavením je možné dosiahnuť v porovnaní s manuálne riadenými logistickými prostriedkami dokonca vyššiu bezpečnosť. Ideálne je však, aby žiaden z týchto bezpečnostných prvkov nebol v rámci prevádzky AMR aktivovaný. K tomu slúžia doplnkové bezpečnostné prvky. Táto zvuková alebo svetelná výbava slúži ako signalizácia možného nebezpečenstva.

Smerová šípka je obdobou bluespotu, pričom v tomto prípade modré svetlo nahrádza jasne červená svetelná šípka na podlahe pred AMR. Vďaka tejto svetelnej signalizácii je možné zabezpečiť včasné oznámenie blížiaceho sa AMR robota pracovníkom pracujúcim v blízkosti jeho dráhy.

Kategória: