AGV Management System

AGV Management system je na riadenie prevádzky automaticky vedených vozíkov od jedného vozíka po komplexné integrované systémy viacerých AGV. Systém riadenia AGV je postavený na otvorenej platforme, čo umožňuje prepojenie na množstvo systémov pre rôzne požiadavky a aplikácie. Hlavné vlastnosti riadiaceho systému sú:

 

Kategória:

Hlavné vlastnosti riadiaceho systému

  • Technológia klient/server na báze Windows PC 
  • WLAN komunikácia s AGV 
  • AGV Traffic management system – vyhýbanie sa kolíziam a optimalizácia trasy
  • AGV Transport Management 
  • User friendly – grafické prostredie 
  • API rozhranie – komunikácia s tretími systémami