3 kľúčové benefity používania AMR robotov

Pri zlepšovaní internej logistiky máte rôzne možnosti, kam investovať svoje peniaze. Môžete sa zamerať na statické dopravníkové pásy, prípadne autonómne mobilné roboty (AMR) alebo investovať do štandardnej manipulačnej techniky a operátorov. Každá možnosť má svoje výhody. Pozrite sa na 3 hlavné výhody nasadenia AMR robotov oproti iným alternatívam.

Jednoduchosť nastavenia nových logistických úloh. V dynamických prevádzkach s neustálymi zmenami výrobných dávok, usporiadania zariadení atď. sa AMR roboty dokážu prispôsobiť zmenám v rozložení (zmeny dispozície) a priebehu procesu (zmeny frekvencie úloh, nevyžadujú sa žiadne pravidelné výrobné takty). Mapy sa ľahko aktualizujú a samotné nastavenie nových logistických úloh nevyžaduje veľké úsilie. Pri typickom nasadení AMR je len málo vecí ukotvených k podlahe a vyžadujúcich preloženie. Preto nasadenie AMR na rôzne úlohy v rôznych oblastiach je len otázkou jednoduchého naprogramovania.

Hlavným cieľom podnikov je rast. Nasadený AMR systém je investícia, ktorá môže rásť spolu s vašim systémom. Ako už bolo spomenuté, AMR technológia sa môže opätovne nasadiť a prispôsobiť, ako sa menia potreby vášho podniku. Zvýšenie kapacity systému AMR na zvládnutie zvýšeného dopytu je tiež relatívne jednoduché. Môže to byť také jednoduché, ako pridať do vozového parku ďalšie auto – ďalšie AMR zariadenia. Následne môžete nechať na AMR riadiaci systém (fleet manažment), aby sa postaral o zvýšené logistické požiadavky distribúciou týchto úloh na viacero AMR robotov. Moderné AMR riadiace systémy umožňujú dokonca riadenie rôznych typov AMR robotov v rámci jedného systému.

Ak vstúpite do akéhokoľvek výrobného závodu, je pravdepodobné, že nájdete dobre viditeľné vyhlásenia o bezpečnosti zamestnancov. AMR zariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní vyššej úrovne bezpečnosti zamestnancov. Na dokončenie úlohy AMR naplánujú trasy na základe vytvorených máp, ktoré sa kombinujú s užívateľskými informáciami definujúcimi rôzne „zóny“ (vylúčené zóny, bezpečné zóny atď.). AMR reagujú aj na neočakávané prekážky na trasách. Tieto reakcie (riešenia pre vzniknuté situácie) sa dajú naplánovať a premyslieť vopred s ohľadom na bezpečnosť a produktivitu, a nie v momente, keď často dochádza k nehodám. Toto plánovanie môže zahŕňať všetky príslušné zainteresované strany vrátane zástupcov výroby, oddelenia BOZP a zamestnancov. Zahrnutie týchto kolektívnych rozhodnutí do spôsobu fungovania AMR (zastaviť a čakať, zastaviť a obísť) môže tiež pomôcť zvýšiť prijatie a akceptáciu tejto technológie.

Chcete aj vy objavovať ako môžu AMR roboty prispievať k zlepšovaniu vášho výrobného a logistického systému. Ako sa môžu adaptovať na zmeny vo vašom podniku a spoločne s ním rásť, pričom súčasne prispievajú k zlepšeniu celkovej bezpečnosti, čo nakoniec vedie k lepším finančným výsledkom.

Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadom AMR technológie, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na:

AMR roboty dokážu zvládnuť aj komplikované výrobné prevádzky. Vďaka 3D vizualizácii logistického systému s AMR robotmi môžete získať ďaleko lepšiu predstavu o vašich úvahách. Vďaka 3D zobrazeniu a simulačnému modelu s možnosťou riadenia simulácie, zmeny zobrazenia, zväčšovaniu resp. zmenšovaniu budete môcť ďaleko efektnejšie predstaviť svoje úvahy aj vašim kolegom. 3D vizualizácia môže vyzerať napríklad ako na nasledovnej ukážke. 

Svoje požiadavky nám pošlite cez kontaktný formulár.

Similar Posts