Aj „malé“ AMR roboty dosahujú pozoruhodné výsledky

V modernom priemyselnom prostredí tvorí efektivita a inovácie kľúčový faktor úspechu. Inovatívne technológie dokazujú svoju schopnosť zásadne ovplyvniť logistiku a súvisiace operácie. Pozoruhodné výsledky v oblasti implementovaných autonómnych mobilných robotov (AMR) dosahujú aj „mladé“ inovatívne firmy. Napriek pomerne krátkemu pôsobeniu na trhu dosiahla spoločnosť iGrow Network, s.r.o. výsledky, ktoré stoja za povšimnutie.

Paleta po palete s AMR robotmi

Počas pomerne krátkeho obdobia prevádzky AMR roboty uskutočnili viac ako 220 000 transportov paliet. Toto číslo potvrdzuje výkonnosť a spoľahlivosť implementovaných AMR robotov. Každá prepravená paleta predstavuje nielen fyzický pohyb, ale aj záväzok prinášať neustále inovácie a vylepšenia do logistických procesov. Tieto výsledky boli dosiahnuté vďaka dôvere našich klientov a partnerov. ĎAKUJEME!

Šetrite kroky a minimalizujte plytvania vašich operátorov

Výkony AMR robotov sú však omnoho viac než iba početné úlohy. Títo technologickí pomocníci najazdili počas krátkeho času viac než 65 000 prejdených kilometrov. V dôsledku toho môžu pracovníci získaný čas venovať ďalším dôležitým úlohám a aktivitám. Bez nutnosti manuálne hýbať tovarom a zásobami môžu lepšie zacieliť svoje schopnosti a úsilie na zvýšenie produktivity a pridanej hodnoty v rámci celého pracovného procesu.

Každá pozícia sa ráta

Ďalší výsledok, ktorý je potrebné spomenúť je obsluhovaných viac ako 1 400 paletových pozícií. Paletová pozícia predstavuje nakladacie resp. vykladacie miesto (vďaka SLAM navigácii je možné automatizovane prepravovať palety medzi ľubovoľnými paletovými pozíciami v systéme). Tento hmatateľný dôkaz svedčí o schopnosti efektívne riadiť tok materiálov a optimalizovať priestory. Tieto úspechy sú príkladom toho, že veľkosť spoločnosti (veľkosť dodávateľa) nie je nevyhnutne dôležitá na dosahovanie výnimočných výsledkov.

Ak vás zaujali dosahované výkony našich AMR robotov a chcete vedieť viac informácií, ako môžu prispieť k efektívnosti a produktivite vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať:

Similar Posts