Automatizovaný logistický proces – príprava a projektovanie

Znížte vašu neistotu a zlepšite vaše praktické zručnosti účasťou na tréningu priamo vo výrobnom podniku, v rámci ktorého prejdete krok za krokom celým procesom prípravy, projektovania automatizovaného logistického procesu s využitím AMR robota.


Je možné v prostredí nášho podniku implementovať AMR roboty (autonómne logistické roboty)?
Aké informácie potrebujem získať pred samotnou implementáciou?
Čo všetko potrebujeme zohľadniť pri návrhu automatizovaného logistického procesu?
Koľko AMR robotov budeme potrebovať?
Akým spôsobom budeme generovať transportné úlohy?

Aj tieto otázky boli súčasťou praktického tréningu, ktorý niesol názov Automatizovaný logistický proces – príprava a projektovanie. Ambasádorom tréningu bola spoločnosť iGrow Network v spolupráci so Slovenským centrom produktivity a našim partnerom (výrobná strojárska firma). Aj touto cestou sa chceme poďakovať partnerom za poskytnutie priestorov a samozrejme témy (zadania) pre realizáciu praktického tréningu. Na tréningu sa zúčastnili zástupcov firiem z rôznych odvetví priemyslu. Inými slovami, automatizovaný logistický systém sa dá uplatniť v rôznym priemysloch.

Celý tréning niesol podobu získavania vedomosti a samozrejme praktických zručností v oblasti projektovania automatizovaných logistických procesoch. Účastníci sa vzdelávali riešením konkrétneho reálneho zadania a nie na teoretických úlohách. Takto bol tréning pre lektorov náročnejší, ale pre samotných účastníkov omnoho zaujímavejší a hodnotnejší.

V rámci tréningu prebehlo veľa konštruktívnych diskusií, výmen názorov ako aj praktických skúseností jednotlivých účastníkov a lektorov. Záver tréningu patril prezentácii dosiahnutých výsledkov, ktoré boli odprezentované výrobným manažérom partnera. Ako bolo potvrdené, výstupy boli zaujímavé a inšpiratívne pre nasledovné kroky automatizácie v podniku. A ako hodnotili tréning samotní účastníci:

  • Najviac sa mi na tréningu páčila tímová práca.
  • Oceňujem metodiku tréningu.
  • Páčila sa mi návšteva spoločnosti a praktické riešenie projektovania AMR.
  • Práca lektorov, vecné podanie informácii priamo z praxe.

Účastníci tréningu prejavili záujem o ďalšie pokračovanie. Ďakujeme aj za takéto pozitívne hodnotenie, podnet zvážime a budeme priebežne informovať.

Zaujal vás tento tréning? Chceli by ste ho absolvovať? Chceli by ste, aby sa realizoval takýto tréning v podmienkach vašej spoločnosti? Alebo máte záujem o takúto formu vzdelávania avšak na inú tému?

Prosím, kontaktujte nás a spoločne sa pokúsime nájsť riešenie vašej situácie. Kontaktovať nás môžete:

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023

Similar Posts