Automatyzacja procesów logistycznych – jak to zrobić?

Zapewnienie niezawodnych procesów logistycznych i sprawnego funkcjonowania logistyki wewnętrznej staje się coraz bardziej wymagające.

  • brak chętnych do pracy w obszarze logistyki,
  • stale rosnące koszty logistyki
  • nierzetelny personel logistyczny,
  • itp.

Wyjściemz takiej sytuacji może być automatyzacja procesu logistycznego. Skutecznym sposobem na automatyzację jest zastosowanie AGV (Automated Guided Vehicles) czyli sterowanych automatycznie pojazdów. Jeśli zastanawiasz się nad automatyzacją procesu za pomocą AGV, dobrą praktyką jest opracowanie pomysłu na przyszły system logistyczny. Podczas tworzenia wizji nowego systemu logistycznego pojawiają się następujące zadania do wykonania:

  • analiza i segmentacja towarów,
  • projektowanie procesów logistycznych,
  • definiowanie cykli dostaw materiałowych,
  • dobór odpowiednich typów AGV,
  • wizualizacja przyszłego systemu logistycznego.

Tworzenie wizji przyszłego zautomatyzowanego systemu logistycznego nie jest łatwe. Oferujemy Państwu możliwość wykorzystania naszego doświadczenia i narzędzi, których używamy do opracowania wizji zautomatyzowanych procesów logistycznych.

Similar Posts