Automatizácia logistického procesu – ako na to?

Zabezpečovanie spoľahlivých logistických procesov a efektívne fungovanie vnútropodnikovej logistiky je čoraz náročnejšie.

  • Nedostatok pracovníkov ochotných pracovať v oblasti logistiky,
  • Neustále stúpajúce logistické náklady,
  • Diskutabilná spoľahlivosť logistického personálu,
  • A pod.

Východiskom z uvedenej situácie môže byť automatizácia logistického procesu. Efektívnym riešením automatizácie je AGV (Automated Guided Vehicles) resp. automaticky riadené vozíky. Ak uvažujete o automatizácii procesu pomocou AGV, je dobré mať spracovanú určitú predstavu o budúcom logistickom systéme. Pri spracovaní logistickej vízie budete čeliť aj nasledovným otázkam resp. úlohám:

  • Analýza resp. segmentácia tovarov,
  • Dizajn logistických procesov,
  • Definovanie zásobovacích okruhov,
  • Výber vhodných typov AGV,
  • Vizualizácia budúceho logistického systému.

Spracovanie vízie budúceho automatizovaného logistického systému nie je celkom jednoduché. Ponúkame vám možnosť využiť naše skúsenosti a nástroje, ktoré pri návrhu vízie automatizovaných logistických procesov používame.

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT
S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023

Similar Posts