Specjalny projekt pilotażowy w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na korzystnych warunkach

Testowanie nowej technologii jest ważnym krokiem w procesie innowacji. Nie można opierać się wyłącznie na modelach teoretycznych i symulacjach, konieczne jest jednak zweryfikowanie funkcjonowania technologii we własnym działaniu. W tym artykule dowiesz się o testowaniu autonomicznego robota mobilnego, o zaletach, jakie ze sobą niesie, a także o możliwych problemach eksploatacyjnych.

Problemy projektu pilotażowego AMR

Projekty pilotażowe umożliwiają zaangażowanie zainteresowanych stron, uzyskanie informacji zwrotnej i zebranie danych na potrzeby dalszego podejmowania decyzji. Jednakże projekty pilotażowe nie są pozbawione problemów, ograniczeń i niedociągnięć. Do najczęstszych wyzwań stojących przed projektami pilotażowymi należą:

Niewystarczający zakres projektu pilotażowego

Testowanie nowej technologii na pełną skalę, przy pełnym wdrożeniu, jest w większości przypadków niemożliwe. Zwykle projekt pilotażowy realizowany jest na ograniczoną skalę i nie pozwala na wystarczającą weryfikację i przetestowanie, potwierdzające, że nowa technologia spełni oczekiwania i przyniesie założone cele.

Brak zasobów, wsparcia i możliwości

Do ich realizacji projekty pilotażowe wymagają wystarczających środków finansowych, zasobów ludzkich, wsparcia technicznego i zdolności organizacyjnych. Jeżeli zasoby te nie są dostępne lub są niewystarczające, może to mieć wpływ na jakość, czas trwania i wpływ projektów pilotażowych.

Brak komunikacji, współpracy i zaangażowania

Projekty pilotażowe powinny być przejrzyste, włączające i partycypacyjne. Powinni komunikować swoje cele, procedury i wyniki wszystkim zainteresowanym stronom. W przeciwnym razie projekt pilotażowy może zostać zbojkotowany, niewsparty, a nawet potępiony. Ostatecznie nie będzie można tego ocenić i podjąć innej decyzji.

Niejasne parametry i niedokładne wyniki

Jeszcze przed projektem pilotażowym należy pamiętać o jego ewaluacji – jakich informacji i danych będziesz potrzebować, aby ocenić powodzenie projektu pilotażowego, na podstawie którego podejmiesz decyzję o dalszym kierunku działań (wdrożyć/nie wdrożyć innowacyjnego technologia).

Te problemy, ograniczenia i niedociągnięcia nie są ani nieuniknione, ani nieodwracalne. Przy odpowiednim przygotowaniu, planowaniu, zasobach, zarządzaniu i ocenie można im zapobiec lub zminimalizować ich negatywny wpływ.

Co sprawia, że specjalny projekt pilotażowy AMR jest wyjątkowy

Wiele robotów AMR w jednym projekcie

Zwykle projekty pilotażowe realizowane są z jednym robotem AMR. Zwykle jednak do realnego wdrożenia wykorzystuje się większą liczbę robotów, które mogą ze sobą współdziałać i współdziałać. Dzięki wykorzystaniu 2 robotów AMR projekt pilotażowy będzie bliższy pełnego wdrożenia i rzeczywistego działania.

Większa ilość miejsc paletowych

W ramach wyznaczania tras logistycznych wyznaczane są także miejsca załadunku i rozładunku (łącznie można je nazwać pozycjami paletowymi). Liczba tych stanowisk w standardowym projekcie pilotażowym jest zwykle mniejsza niż 10. Podczas testów robota AMR w magazynach liczba ta jest zbyt mała, zbyt odległa od rzeczywistej pracy. W ramach specjalnego projektu pilotażowego zdefiniowano ponad 50 stanowisk paletowych.

Testowanie różnych strategii logistycznych

Zwykle, szukając rozwiązań problemów operacyjnych, istnieje kilka opcji rozwiązania sytuacji. Dzięki dwóm robotom AMR można było wdrożyć jednocześnie dwie różne strategie logistyczne w ramach jednego projektu pilotażowego AMR. Podejście to pozwoliło na wykazanie różnic, zalet lub wad poszczególnych strategii. I możliwe było porównanie uzyskanych wyników, co wsparło proces decyzyjny, wybierając najbardziej odpowiednią strategię dla danych warunków pracy.

Interaktywny panel oceny

AMR projekt pilotażowy w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe powinien dostarczyć danych niezbędnych do późniejszego podejmowania decyzji. Np. dane dotyczące liczby zrealizowanych zadań lub liczby zadań odwołanych, dane dotyczące wykorzystania robotów, dane osiągnięte w ramach poszczególnych zmian roboczych, osiągnięte najlepsze wyniki itp. Dane porównuje się najczęściej z kilku punktów widzenia, lub w różnych okresy czasu.

Jaka była reakcja specjalnego projektu pilotażowego AMR

Jakie opinie na temat projektu pilotażowego mają ci, którzy już go wypróbowali?

Szybkość instalacji

Bardzo doceniamy szybkość instalacji oraz możliwość testowania różnych strategii logistycznych, a następnie przypisywania ich do konkretnych robotów lub nawet wykorzystania obu do jednego rodzaju zadania.

Korekta tras logistycznych podczas testów

Byliśmy mile zaskoczeni możliwością dostosowania mapy tras logistycznych robotów, a także możliwością dodawania nowych stanowisk obsługiwanych przez roboty. I to samodzielnie po szkoleniu i tylko przy zdalnym wsparciu.

Szybkie szkolenie i zdalne wsparcie

Byliśmy zadowoleni ze wsparcia zdalnego, które umożliwiło nam uzyskanie fachowej porady przez cały czas trwania projektu. Dzięki takiemu podejściu projekt pilotażowy mógłby zostać wdrożony na przykład także w Wilnie na Litwie (odległość ponad 1000 km).

Wsparcie w wyborze korzystniejszego rozwiązania

Dzięki uzyskaniu parametrów wydajnościowych różnych strategii, proces podejmowania decyzji o kolejnym kroku we wprowadzaniu nowych innowacji był znacznie łatwiejszy. Podejmowanie decyzji opierało się na rzeczywistych danych i własnym doświadczeniu operacyjnym.

eśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami na temat specjalnego projektu pilotażowego AMR lub jesteś zainteresowany przeniesieniem procesów logistycznych na nowy poziom, nie wahaj się z nami skontaktować e-mailem (info@innovation.sk), telefonicznie (+421 903 707 573), lub poprzez formularz kontaktowy Kontakt – Automation Innovation.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem pilotażowym AMR i chciałbyś umówić się na spotkanie, oferujemy prostą opcję za pośrednictwem naszego formularza zapytania online (Zapytanie online – Innowacje w dziedzinie automatyzacji).

Rezerwacja terminu jest oczywiście niewiążąca, dlatego można tego dokonać jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem pilotażu AMR. A jeśli z jakiegoś powodu projekt ostatecznie nie dojdzie do skutku, nie musisz się martwić. Zwolnimy termin dla pozostałych zainteresowanych. Rezerwacja terminu daje jednak pewność, że pilotażowy projekt AMR zostanie zrealizowany w najbardziej odpowiadającym Ci terminie.

OTRZYMAJ KUPON 20% ZNIŻKI NA PROJEKT PILOTAŻOWY Z DWOMA ROBOTAMI AMR!

Czy chciałbyś wypróbować nasz specjalny projekt pilotażowy AMR ze zniżką? Obecnie oferujemy kupon rabatowy 20%, który możesz otrzymać całkowicie bezpłatnie i wykorzystać w dowolnym momencie do końca 2023 roku.

Similar Posts