Špeciálny AMR pilotný projekt za zvýhodnených podmienok

Testovanie novej technológie je dôležitý krok v procese inovácie. Nie je totiž možné spoliehať sa len na teoretické modely a simulácie, ale je potrebné overiť fungovanie technológie vo vlastnej prevádzke. V tomto článku sa dozviete o testovaní autonómneho mobilného robota, o výhodách ktoré prináša ako aj o možných prevádzkových problémoch.

Problémy AMR pilotného projektu

Pilotné projekty umožňujú zapojiť zainteresované strany, získať spätnú väzbu a zhromaždiť dáta pre ďalšie rozhodovanie. Avšak pilotné projekty nie sú bez problémov, obmedzení a nedostatkov. Niektoré z najčastejších výziev, ktorým čelia pilotné projekty, sú:

Nedostatočný rozsah pilotného projektu

Testovanie novej technológie v plnom rozsahu, v plnom nasadení je vo väčšine prípadoch nemožné. Zvyčajne sa pilotný projekt realizuje v obmedzenom rozsahu a neumožňuje dostatočné preverenie a vyskúšanie, utvrdenie sa v tom, že nová technológia naplní očakávania a prinesie definované ciele.

Nedostatok zdrojov, podpory a kapacity

Pilotné projekty vyžadujú dostatok financií, ľudských zdrojov, technickej podpory a organizačnej kapacity na ich realizáciu. Ak tieto zdroje nie sú k dispozícii alebo sú nedostatočné, môže to ovplyvniť kvalitu, trvanie a dosah pilotných projektov.

Nedostatok komunikácie, spolupráce a zapojenia

Pilotné projekty by mali byť transparentné, inkluzívne a participatívne. Mali by komunikovať svoje ciele, postupy a výsledky so všetkými zainteresovanými stranami. V opačnom prípade môže byť pilotný projekt bojkotovaný, nepodporovaný až znevažovaný. Na záver ho nebude možné vyhodnotiť a urobiť ďalšie rozhodnutie.

Nejasné parametre a nepresné výstupy

Už pred pilotným projektom treba pamätať na jeho vyhodnotenie – aké informácie a údaje budete potrebovať na posúdenie úspešnosti pilotného projektu, na základe čoho budete robiť rozhodnutie o ďalšom postupe (implementovať / neimplementovať inovatívnu technológiu).

Tieto problémy, obmedzenia a nedostatky nie sú nevyhnutné ani nezvratné. S primeranou prípravou, plánovaním, zdrojmi, riadením a hodnotením je možné im predchádzať alebo minimalizovať ich negatívny vplyv.

Čím je jedinečný špeciálny AMR pilotný projekt

Viac AMR robotov na jednom projekte

Zvyčajne sa pilotné projekty realizujú s jedným AMR robotom. Zvyčajne však pre reálne nasadenie sa využíva väčší počet robotov, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať, vzájomne kooperujú. Pri použití 2 AMR robotov sa pilotný projekt viac priblíži k plnému nasadenie a reálnej prevádzke.

Väčší počet paletových pozícií

V rámci definovanie logistických trás sa určujú aj nakladacie a vykladacie miesta (spoločne sa dajú nazvať ako paletové pozície). Počet týchto pozícií v rámci štandardného pilotného projektu je zvyčajne menší ako 10. Pri testovaní AMR robota v skladových priestoroch je tento počet príliš malý, príliš vzdialený od reálnej prevádzky. V rámci špeciálneho pilotného projektu bolo definovaných viac ako 50 paletových pozícií.

Testovanie rôznych logistických stratégií

Zvyčajne pri hľadaní riešení prevádzkových problémov je viacero možností situáciu riešiť. Vďaka dvom AMR robotom mohli byť v rámci jedného AMR pilotného projektu dve rozdielne logistické stratégie súbežne. Týmto prístupom boli lepšie viditeľné rozdiely, výhody resp. nevýhody jednotlivých stratégií. A bolo možné porovnať dosiahnuté výsledky čo podporilo proces rozhodovania, výberu tej vhodnejšej stratégie pre dané prevádzkové podmienky.

Interaktívny hodnotiaci dashboard

AMR pilotný projekt by mal poskytnúť potrebné údaje pre následné rozhodovanie. Napr. údaje o počte zrealizovaných úloh príp. počtu zrušených úloh, údaje o využití robotov, dosahované údaje v rámci jednotlivých pracovných zmien, najlepšie dosiahnuté výsledky atď. Zvyčajne sa údaje porovnávajú z viacerých hľadísk, prípadne v rôznych časových úsekoch.

Aké mal špeciálny AMR pilotný projekt ohlas

A aké ohlasy majú na pilotný projekt tí, čo ho už vyskúšali?

Rýchlosť inštalácie

Veľmi oceňujeme rýchlosť inštalácie, ďalej možnosť testovania rôznych logistických stratégií a ich následné priradenie konkrétnym robotom alebo dokonca využitie oboch pre jeden typ úlohy.

Úprava logistických trás počas testovania

Príjemne nás prekvapila možnosť prispôsobiť si mapu logistických trás pôsobenia robotov a tiež možnosť pridať si nové pozície, ktoré roboty obsluhovali. A to vlastnými silami po zaškolení a iba so vzdialenou podporou.

Rýchle zaškolenie a vzdialená podpora

Boli sme spokojní s poskytnutou diaľkovou podporou, ktorá nám umožnila získať odborné poradenstvo počas trvania celého projektu. Vďaka tomuto prístupu sa mohol realizovať pilotný projekt napr. aj vo Vilňuse, Litve (vzdialenosť viac ako 1000 km).

Podpora pri výbere výhodnejšieho riešenia

Vďaka získania výkonových parametrov rôznych stratégií bol výrazne jednoduchší proces v rozhodovaní o ďalšom postupe zavádzania nových inovácií. Rozhodovanie bolo na základe reálnych údajov a vlastnej prevádzkovej skúsenosti.

V prípade vášho záujmu o bližšie informácie o špeciálnom AMR pilotnom projekte, záujmu posunúť logistické procesy na novú úroveň, neváhajte nás kontaktovať mailom (info@innovation.sk), telefonicky (+421 903 707 573), alebo prostredníctvom kontaktného formuláru Kontakt – Automation Innovation.

V prípade, ak máte záujem o pilotný projekt AMR a chceli by ste si rezervovať termín, ponúkame vám jednoduchú možnosť prostredníctvom nášho online dopytového formulára (Online dopyt – Automation Innovation).

Rezervácia termínu je samozrejme nezáväzná, takže ju môžete uskutočniť aj pred oficiálnym schválením AMR pilotného projektu. A ak by sa z nejakého dôvodu projekt nakoniec neuskutočnil, nemusíte sa obávať. Uvoľníme termín pre ďalších záujemcov. Avšak rezervácia termínu zabezpečí, že AMR pilotný projekt bude realizovaný v čase, ktorý vám najviac vyhovuje.

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!

Chceli by ste vyskúšať náš špeciálny AMR pilotný projekt so zľavou? Aktuálne ponúkame 20% zľavový kupón, ktorý môžete získať úplne zadarmo a využiť ho kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts