Nebojte sa výziev – AGV už zvládne veľa

Nedávno sme čelili výzve – vyriešiť automatizovaný prevoz materiálu na europalete, ktorá je na odberných miestach položená na podlahe. Vykladacie miesto je však na valčekovom dopravníku vo výške 50 cm. Aby to nebolo jednoduché, dopravné uličky boli dosť komplikované a celkom úzke. Celkovo sme vyhodnotili túto situáciu ako reálnu výzvu – či sme vôbec schopní nájsť vhodné riešenie danej situácie (nielen vyriešiť technické požiadavky ale hlavne prísť s ekonomicky zmysluplným riešením).

Malé, flexibilné, šikovné riešenie

Pôvodne sme uvažovali AGV typu mini forklift. Táto AGV je kompaktná, veľmi flexibilná a dokáže manipulovať s europaletou položenou na podlahe do hmotnosti 1000 kg. Problémom však ostalo vykladanie materiálu na valčekový dopravník. Priestoru v okolí dopravníka nebolo veľa a dodatočné úpravy dopravníka boli spojené s viacerými obmedzeniami a samozrejme vyžadovali ďalšie investície, ktoré zbytočne predražovali navrhované riešenie. Takéto riešenie nás neuspokojilo a tak sme hľadali ďalej.

Nadupaný špeciál s vysokým výkonom

Začali sme uvažovať o AGV typu vysokozdvižný vozík. Toto AGV umožňuje manipuláciu palety položenej na podlahe a umožňuje aj zdvih palety, dokonca do vyššej ako požadovanej výšky. Nosnosť tejto AGV je 1500 kg. Rozmery sú v porovnaní s typom AGV mini forklift o niečo väčšie čo znamená o niečo menšiu flexibilitu v úzkych uličkách. Tento nedostatok by sa dal vyriešiť určitými úpravami v dispozícii pracovísk a tie by nepredstavovali výrazné investície. Väčší problém bol v cene, ktorá už bola v porovnaní s AGV mini forklift výrazne vyššia. Následná kalkulácia návratnosti takéhoto riešenia nás neuspokojila. Tak sme pokračovali v hľadaní iného riešenia, ktoré by nebolo len technickým riešením definovanej situácie, ale bolo by zaujímavé aj z pohľadu návratnosti takéhoto projektu.

Excelentný pomer ceny k poskytovaným funkciám

Vhodné riešenie sa javilo v kombinácii prvých dvoch riešení. Keďže sme veľký dôraz kládli na cenu, vývojový tím sa pokúsil maximálne optimalizovať takéto riešenie. Riešením bola laser mini forklift AGV. Táto AGV si udržala flexibilitu prvého návrhu – pôdorysné rozmery sú také isté. Keďže bol požadovaný zdvih len do výšky 50 cm, optimalizovala sa aj táto funkcia. Nakoniec sa vývojový tím rozhodol udržať zdvih do výšky 1 meter, čo znamená možnosť využitia aj pri vyšších dopravníkoch. Uvedenou optimalizáciou sa dosiahlo veľmi zaujímavé riešenie s excelentným pomerom ceny k výkonu resp. k poskytovaným funkciám. Výpočet návratnosti riešenia laser mini forklift AGV boli tiež postačujúce. Ak čelíte obdobnej situácii, určite odporúčame uvažovať aj s laser mini forklift AGV

Viac informácií aj o iných typoch AGV sa dočítate na stránke.

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023

Similar Posts