Úpravy lyžín AMR robotov: Ako prispôsobiť AMR Vašim potrebám? 

Automatizované mobilné roboty (AMR) prinášajú do logistiky a priemyslu revolučné riešenia, umožňujúce zefektívniť procesy a minimalizovať manuálnu prácu. Jednou z kľúčových komponentov AMR robotov sú lyžiny, ktoré umožňujú manipuláciu s rôznymi druhmi nákladu. Avšak, nie vždy sú lyžiny robota v štandardnom rozmere ideálne pre Vaše potreby. V tomto článku uvidíte rôzne možnosti úprav lyžín a ich význam pre optimalizáciu Vašich pracovných procesov. 

Štandardné lyžiny pre AMR roboty majú nasledujúce rozmery: 

  • dĺžka: 1200 mm 
  • šírka: 520 mm 
  • výška: 85 mm 

Tieto rozmery sú ideálne pre manipuláciu s europaletami a podobnými štandardnými nákladmi. Avšak, v mnohých prípadoch je potrebné prispôsobiť lyžiny špecifickým požiadavkám Vášho pracovného prostredia alebo typu nákladu. 

1. Skrátenie lyžín 

Skrátenie lyžín na 800 mm je najčastejšie využívané pri manipulácii s tzv. pol paletami alebo vozíkmi, obzvlášť v priestoroch s obmedzenou manipuláciou. Typické príklady zahŕňajú úzke uličky, vstupy do dopravníkov alebo manipuláciu v regáloch. Skrátenie lyžín zabezpečuje lepšiu ovládateľnosť a flexibilitu v obmedzenom priestore. 

2. Predĺženie lyžín 

Predĺženie lyžín na 1600 mm je potrebné pre stabilné a bezpečné prevážanie paliet, ktoré sú väčšie ako europalety, alebo na prevoz neštandardných paliet. Predĺžené lyžiny umožňujú rozloženie hmotnosti nákladu na väčšiu plochu, čo zvyšuje stabilitu pri manipulácii. 

3. Zmena šírky a výšky lyžín 

Zmena šírky a výšky lyžín je ďalšou bežnou úpravou, ktorú je možné realizovať podľa potrieb zákazníka a modelu AMR robota. Tieto úpravy umožňujú prispôsobiť lyžiny konkrétnym požiadavkám pre manipuláciu rôznych typov paliet a nákladov. Sú užitočné pre manipuláciu s paletami neštandardných rozmerov, s paletami, ktoré sú umiestnené na vyvýšených plošinách, pre prejazd cez úzke priestory alebo pre prejazd cez nerovný terén. 

4. Iné úpravy podľa požiadaviek a modelu AMR  

Okrem bežných úprav je možné realizovať aj iné úpravy lyžín podľa požiadaviek a modelu AMR robota. 

Pri úprave lyžín AMR robota je dôležité zvážiť niekoľko faktorov: 

  • Nosnosť robota: V mnohých prípadoch je možné zachovať plnú nosnosť robota aj pri skracovaní lyžín. Predlžovanie lyžín však môže presunúť ťažisko ďalej od centra robota, čím sa zníži nosnosť. 
  • Stabilita robota: Dlhšie lyžiny robia robota stabilnejším, zatiaľ čo kratšie lyžiny ho robia obratnejším. 
  • Typ manipulácie: Aký typ manipulácie s materiálom budete s robotom vykonávať? To Vám pomôže určiť, akú úpravu lyžín budete potrebovať. 

REALIZÁCIA ÚPRAV LYŽÍN AMR ROBOTA NA MIERU! 

Sme tu, aby sme Vám pomohli s každou výzvou. Kontaktujte nás ešte dnes a optimalizujte svoje logistické procesy s našimi prispôsobenými riešeniami! 

Tím iGrow 

Similar Posts