Vyskúšajte si automatizáciu logistického procesu pomocou AMR

Súčasné konkurenčné prostredie vytvára neustály tlak na optimalizáciu logistických nákladov. Po realizácii rôznych optimalizačných metód sa javí ako ďalšie vhodné riešenie automatizácia logistického procesu.

Dopracovali ste sa aj vy do situácie kedy:

 • Uvažujete o automatizovanej logistike ale zatiaľ s AMR technológiou nemáte skúsenosti?
 • Nemáte istotu či vo vašich podmienkach bude AMR fungovať?
 • Nenašli ste vhodné (jednoduché, ekonomicky prijateľné) riešenie na prevážanie paliet s materiálom?
 • Nevideli ste obchádzanie prekážok autonómnym mobilným robotom v reálnych pracovných podmienkach?
 • Alebo len chcete vyskúšať AMR technológiu?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, máte príležitosť na vyskúšanie AMR technológie formou pilotného projektu priamo vo vašich prevádzkových podmienkach. A to všetko bez veľkých investícií.

Zvyčajne sa pri realizácii AMR pilotného projektu postupuje nasledovne:

 • Výber logistickej úlohy pre AMR robota
 • Definovanie pracovného postupu AMR robota
 • Špecifikácia parametrov AMR pilotného projektu
 • Spustenie AMR pilotného projektu
Výber logistickej úlohy pre AMR robota

Optimalizácia logistických procesov sa realizuje hlavne so zameraním na šetrenie nákladov. AMR mobilné roboty môžu byť účinným riešením avšak musia byť implementované správne. Keď už sú nasadené treba ich čo najefektívnejšie využiť. Aké úlohy môžu AMR mobilné roboty plniť? Tu je niekoľko inšpirácií – úloh, ktoré AMR mobilný robot môže plniť:

 • Odvezenie palety s výrobkami
 • Privezenie prázdnej palety
 • Privezenie materiálu
 • Prevezenie vzoriek na meranie
 • Odvezenie odpadu z výroby
 • Odvezenie prázdnych obalov
 • Prevezenie prípravkov, nástrojov
Definovanie pracovného postupu AMR robota

Zvyčajne realizácia logistickej úlohy v reálnej prevádzke prebieha nasledovne:

 • Operátor pomocou privolávacieho systému zašle požiadavku do AMR riadiaceho systému.
 • AMR riadiaci systém automaticky vysiela AMR mobilného robota na realizáciu úlohy.
 • AMR mobilný robot zrealizuje úlohu, presunie na automatickú nabíjačku a čaká na pridelenie ďalšej úlohy.

Vyzerá to jednoducho a vlastne to tak aj je. Stačí vybrať vhodný logistický projekt, nasadiť AMR mobilného robota a spustiť prevádzku. Ak sa vám to zdá byť neuveriteľné, vyskúšajte si AMR pilotný projekt. Vy si vyberiete vhodný proces, my vám poskytneme AMR mobilného robota, zabezpečíme inštaláciu a môžete testovať priamo vo vašej prevádzke.

Špecifikácia parametrov AMR pilotného projektu

Pod pojmom parametre AMR pilotného projektu rozumieme jeho rozsah. Rozsah sa určuje viacerými informáciami. Počtom nakladacích miest, na ktorých sa má naložiť náklad. Ďalej počtom vykladacích miest, na ktorých sa má náklad vyložiť. Ďalej vzdialenosťou týchto miest resp. dĺžkou okruhu, ktorú má AMR zariadenie realizovať. Ďalej sa rozsah projektu určuje trvaním – dobou, počas ktorej sa AMR technológia testuje v prevádzkových podmienkach záujemcu. Zvyčajné parametre pilotného projektu sú nasledovné:

 • Počet AMR zariadení: 1 ks
 • Trvanie projektu: 14 dní
 • Počet nakladacích miest: 2 *
 • Počet vykladacích miest: 2 *
 • Dĺžka okruhu: cca. 500 m

Každá investícia do novej technológie musí byť dobre zvážená. Môže sa jednať o finančne náročnejšie riešenia. Z tohto dôvodu ponúkame možnosť otestovania AMR technológie pred jej zakúpením formou AMR pilotného projektu. Počas dvoch týždňov si môžete otestovať AMR technológiu v priestoroch vašej prevádzky. 

Spustenie AMR pilotného projektu

Po zadefinovaní podmienok AMR pilotného projektu stačí vybrať termín pre AMR pilotný projekt a pustiť sa do testovania. Prínosy AMR pilotného projektu sú významné a najlepšie to potvrdzujú tí, čo už AMR pilotný projekt vyskúšali. Dali nám aj takúto spätnú väzbu:

 • Mohli sme si vyskúšať výnimočnú technológiu, bežne nedostupnú
 • Samotná automatizácia logistického procesu trvala v podstate niekoľko hodín
 • Nemuseli sme robiť žiadne zmeny v prevádzke, žiadne technické úpravy
 • AMR robot je malý, kompaktný a dokázal pracovať aj v stiesnených priestoroch
 • AMR robot je autonómny, po nastavení dokázal pracovať bez zásahu operátora
 • Flexibilné riešenie – operátor mohol zadávať AMR robotovi rôzne úlohy
 • Naši ľudia si mohli pracovať s AMR riadiacim systémom a už po rýchlom zaškolení.
 • AMR robot dokázal vyriešiť aj neštandardné situácie – obišiel prekážku na dráhe
 • Presvedčili sme sa vo vlastnej prevádzke, že AMR technológia je bezpečná
 • Vďaka AMR pilotnému projektu sa nám ľahšie uvažovalo o ďalších vhodných oblastiach na použitie tejto technológie

Ak máte záujem o realizáciu AMR pilotného projektu, prosím kontaktujte nás mailom (info@innovation.sk) alebo telefonicky (+421 902 330 127).

Dávame do pozornosti aj možnosť nezáväznej rezervácie termínu AMR pilotného projektu cez online dopytový formulár (Online dopyt – Automation Innovation). Rezervácia termínu vás k ničomu nezaväzuje, čiže ju môžete zrealizovať aj pred oficiálnym schválením AMR pilotného projektu. Ak sa nakoniec z nejakého dôvodu pilotný projekt nebude realizovať, nebude to mať na vás žiaden dopad. Termín uvoľníme pre iných záujemcov. Rezervácia termínu vám však zabezpečí, že sa AMR pilotný projekt bude realizovať v termíne, ktorý vám najviac vyhovuje. Odporúčame využiť túto možnosť.

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023

Similar Posts