Autonómny logistický systém s AMR robotmi

V dnešnom svete rýchlych technologických pokrokov a narastajúcej potreby optimalizovať podnikateľské procesy zohráva automatizácia kľúčovú úlohu v transformácii logistických systémov. Práve v tejto snahe o efektívnosť a zlepšenie operácií bol zrealizovaný projekt inštalácie Autonómnych Mobilných Robotov (AMR).

Súlad medzi technológiou a ľudskou rukou

Naša spoločnosť čelila výzve v podobe vytvorenia logistického systému, ktorý by fungoval autonómne, no stále by bol pod kontrolou operátorov. Zásadnou odlišnosťou tohto projektu bola možnosť, že operátori pri linke mohli špecifikovať, aké úlohy majú AMR roboty vykonávať. Od prevozu tovaru až po správu odpadu – operátori mali rozhodovacie právomoci nad robotmi. Výsledkom bolo dodanie plne autonómneho a nezávislého riešenia, kde aj pri eventuálnom výpadku informačného systému by prevádzka linky pokračovala bez problémov.

Pred realizáciou projektu mala spoločnosť problém s tým, že sa operátori obávali toho, že poverení pracovníci nemusia úlohu vykonať, keď ich privolali. AMR roboty však priniesli istotu – keď robotovi zadáte úlohu, je takmer zaručené, že ju splní. Táto istota zlepšila komfort pracovníkov a posunula ich do pohodlnejšieho pracovného prostredia.

Projekt pozostával zo štyroch hlavných častí:

  1. Inštalácia AMR robotov: Na začiatku bolo zabezpečené spojenie robota so sieťou, preskúmané a zmapované pracovné prostredie a vytvorené optimálne trasy pre roboty.
  2. Testovanie AMR robotov: S už pripravenými trasami sa testovalo správanie AMR robotov na rôznych úsekoch, dolaďovala sa rýchlosť, navigácia a správanie v zákrutách.
  3. Spustenie do prevádzky: Po úspešnom testovaní sa roboty zapojili do reálnej prevádzky, autonómne a efektívne vykonávali pridelené úlohy v logistických priestoroch.
  4. Interaktívne privolávanie: Aby boli roboty účinne nasadené, bol implementovaný privolávací systém. Operátor mohol robotovi zadať úlohu jednoduchým dotykom na tablete, čím zabezpečil efektívne riadenie.

Celkový výsledok projektu priniesol so sebou významný prínos v podobe zvýšenej efektívnosti, zníženia chýb a optimalizácie toku tovaru. Inštaláciou AMR robotov sme umožnili efektívnejšie riadenie logistiky a dosiahli vyššiu spoľahlivosť procesov. Tento projekt je príklad toho, ako moderné technológie môžu premeniť tradičné operácie na účinnejší a pružnejší systém s kontrolou v rukách operátorov.

Zaujal vás projekt a jeho priebeh natoľko, že by ste chceli samotný projekt vyskúšať vo vašej prevádzke? V tom prípade nás môžete pre bližšie info kontaktovať:

ZÍSKAJTE 3-WEEKS KUPÓN NA PREDĹŽENÝ AMR PILOTNÝ PROJEKT!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 3-WEEKS kupón na predĺžený AMR pilotný projekt zo štandardnej doby na 3 týždne. Dlhší čas trvania pilotného projektu vám ponúkne ešte väčší priestor na preskúmanie funkcií AMR robota a AMR riadiaceho systému ako aj priestor na otestovanie automatizácie viacerých logistických procesov. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts