Efektívne vychystávanie tovaru s AMR robotom

Jednou z veľmi častých činností v skladoch je vychystávanie tovaru (picking goods). V logistickom priemysle sa v súčasnej dobe stále viac využíva moderná technológia automatizovaných mobilných robotov (AMR) na optimalizáciu a zefektívnenie skladových operácií. Je možné využiť na vychystávanie tovaru AMR robot? Áno!

„Picking goods, resp. vychystávanie tovaru – proces, kde AMR robot zabezpečuje automatizovaný presun medzi rôznymi paletovými pozíciami v sklade resp. automatizovaný presun vychystaného tovaru na definované miesto (expedičnú zónu, medzisklad, pracovisko a pod.).“

Ako funguje vychystávanie s AMR robotom?

Celý proces funguje tak, že AMR robot sa presúva vopred naplánovanou trasou medzi regálmi. AMR robot sleduje svoju okolitú situáciu, aby sa vyhýbal prekážkam a bezpečne zastavil pred definovanou paletovou pozíciou.

Keď AMR robot zastaví pred paletou, operátor je prítomný a pripravený na akciu. Jeho úlohou je preložiť tovar z palety v sklade na paletu na robotovi. Táto prekládka môže zahŕňať vkladanie, vyberanie, alebo usporiadanie produktov podľa konkrétnych požiadaviek.

Po dokončení prekládky na jednej pozícii sa AMR robot samostatne (bez operátora) presúva na ďalšiu paletovú pozíciu podľa stanoveného plánu a opakovane začína nový cyklus, kým nie sú všetky objednávky alebo iné skladové operácie úspešne dokončené.

Čo prináša vychystávanie s AMR robotom?

  • rýchlu a presnú manipuláciu tovaru – presúvanie iba podľa naplánovanej trase
  • zvýšenie celkovej efektivity a produktivity skladových operácií – minimalizácia plytvaní operátora
  • zníženie rizika chýb a pracovných úrazov – dodržiavanie plánu činnosti ako aj dopravných pravidiel
  • minimalizovanie počtu zádržných bodov v procese a nákladov – AMR robot nefajčí, nepije kávu, …
  • vyššia spoľahlivosť a rýchlosť vychystávania – operátor využíva viac času samotnému vychystávaniu

Kde sa dá využiť vychystávanie s AMR robotom?

Možnosti uplatnenia vychystávania tovaru s využitím AMR robota sú široké. Všeobecne sa dá povedať, že všade kde sa vyžaduje vychystávanie tovaru je možné využiť na transport manipulačnej jednotky s tovarom AMR robot. Samozrejme treba mať na pamäti ekonomiku takéhoto riešenia, ktorú môžu ovplyvniť dopravné vzdialenosti, veľkosť a hmotnosť vychystávaného tovaru, hmotnosti, frekvencie atď.

Logistické centrá – častými procesmi v logistických centrách je práve vyskladnenie rôznych tovarov na jednej objednávke od zákazníka. Sklady logistických centier sú zvyčajne rozsiahle a je potrebné prekonávať dlhé dopravné vzdialenosti s tovarom. Operátor nemusí prekonávať všetky dlhé vzdialenosti. AMR robot určité vzdialenosti prekonáva sám automatizovane.

Výrobné operácie – v rámci operácií ako je napríklad zváranie zostáv, rámov a pod. sa často vyžaduje prítomnosť rôznych typov dielov. Na pracoviskách zvyčajne nie je dostatok priestoru na prítomnosť veľkého množstva paliet. Riešením je napríklad „kittovanie“ – umiestnenie rôznych dielov na jednu paletu. Pre samotné „kittovanie“ v sklade a následný presun na pracovisko je možné využiť AMR robot a automatizovaný transport.

Montážne operácie – v rámci montáže sa zvyčajne vyžaduje na pracovisku množstvo rôznych dielov. Ani na montážnych pracoviskách zvyčajne nebýva veľa priestoru na umiestnenie veľkého množstva jednotlivých dielov. Efektívnejšie je dopraviť na pracovisko všetky potrebné diely na jednej manipulačnej jednotke (palete, vozíku a pod.). Pre samotné vychystanie potrebných dielov a ich automatizovaný presun na pracovisko je výhodné použiť AMR robot.

AMR roboty sú sľubnou cestou do budúcnosti, ktoré transformujú spôsob, akým sú transportné procesy s vychystávaním riadené a vykonávané. Chcete vedieť ako by vychystávanie tovaru pomocou AMR robota fungovalo priamo vo vašej prevádzke? V tom prípade nás môžete pre bližšie info kontaktovať:

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts