Cesta k efektívnej automatizácii logistiky

V súčasnom podnikateľskom prostredí sa každý podnik snaží nájsť inovatívne spôsoby, ako zlepšiť svoje prevádzkové procesy a zvýšiť efektivitu. Jedným z inovatívnych prístupov je automatizácia logistiky pomocou automatizovaných mobilných robotov (AMR). Zoznámte sa s postupom jednej výrobnej firmy na Slovensku, ktorá úspešne implementovala AMR logistické roboty a uvažuje o ďalšom rozširovaní, automatizácii nasledovných logistických procesov.

Veľa informácií môžete nájsť na internete a iných verejne dostupných zdrojoch. Osobná skúsenosť je však k nezaplateniu. Preto odporúčam pred samotnou investíciou realizovať AMR pilotný projekt, ktorý vám umožní získať reálnu skúsenosť s touto inovatívnou technológiou priamo vo vašich prevádzkových podmienkach. Ako prvý krok musíte vybrať miesto pilotného projektu, následne implementujete AMR robot na tomto mieste a vyskúšate jeho funkcie v reálnom logistickom prostredí. Tento prístup vám poskytne dôležité informácie o tom, ako sa AMR technológia môže integrovať a prispôsobiť špecifickým potrebám vášho podniku.

Po úspešnom testovaní nasleduje ďalší dôležitý krok – zakúpenie AMR robota a jeho implementácia v prevádzke (nemusí byť celoplošná implementácia, stačí aj v rámci vybraného procesu). AMR pilotný projekt vám pomôže pri definovaní očakávaní, potenciálnych prínosov automatizácie. Následná implementácia AMR robotov slúži na potvrdenie skutočných prínosov a vybudovanie vašej vlastnej kompetencie na prevádzku tejto technológie. Potvrdenie zvýšenia efektivity, presnosti a flexibility prevádzkových procesov je odrazový mostík pre ďalšie rozširovanie – implementáciu automatizácie ďalších procesov.

Ak ste boli úspešní v automatizácii vybraných logistických procesov, môžete sa sústrediť na ďalšie logistické procesy resp. na nasledujúce procesy. Ak ste napríklad úspešne zvládli automatizáciu transportu hotovej produkcie do skladu, môžete sa zamerať na automatizované privážanie vstupných materiálov (dielov) do výroby resp. na  automatizáciu uskladňovania (uloženie paliet do regálov v sklade). Súčasné AMR technológie umožňujú uskladnenie do výšky niekoľkých metrov. Výzvou môže byť uskladňovanie do výšky až 10 metrov. Vyriešenie tejto výzvy predstavuje novú etapu na ceste k plnej automatizácii skladových operácií.

„Používajte systematický prístup – od testovania, cez implementáciu a následné rozširovanie. Úspešné zvládnutie jednej fázy, ako napr. testovanie a zakúpenie AMR robota, vám otvára dvere pre ďalšie inovácie a rozširovanie technológie v logistike.“

Navyše každý kto požiada o voucher 3000 EUR pre svoju firmu (vašu firmu to k ničomu nezaväzuje), získa darček vo forme knihy. Nie prví traja, nie prví desiati, ale skutočne každý. Neváhajte a využite túto príležitosť!

Similar Posts