Zvyšovanie produktivity v logistike pomocou AMR robotov 

V období rýchlej automatizácie a technologických inovácií sa tradičné spôsoby prevádzky skladov a výrobných hál stávajú minulosťou. Klasické vozíky, ktoré boli dlhé roky spojené s manuálnou prácou, sú dnes nahradzované modernými Autonómnymi Mobilnými Robotmi (AMR).  

Klasické vozíky, obsluhované ľuďmi, boli dlho považované za nevyhnutné, no súčasné požiadavky trhu odhaľujú ich nedostatky, ako častejšia únava u pracovníkov, zdĺhavé časy prepravy a zvýšená chybovosť a v neposlednej miere samotný nedostatok pracovnej sily. Výskumy ukazujú, že manuálne vozíky vedú k výrazne nižšej efektívnosti, čo vedie k zvýšeným nákladom a pomalému tempu práce. 

Vstup Autonómnych Mobilných Robotov do prevádzok prináša revolúciu v pohybe materiálu. AMR sú vybavené pokročilými senzormi, umelou inteligenciou a efektívnymi navigačnými systémami, čo im umožňuje rýchle a presné pohyby v sklade alebo výrobnej hale. Výsledok? Zvýšenie efektívnosti a minimalizácia chýb na minimum. 

Zistené prínosy AMR pre potenciálneho zákazníka: 

 • Rýchla návratnosť investícií, menej ako 2 roky  
  (ak sú optimalizované logistické procesy a eliminované plytvania v logistických procesoch) 
 • Zníženie nákladov na pracovnú silu 
 • Zvýšená produktivita 
 • Jednoduchá a rýchla integrácia 
 • Ľahká škálovateľnosť 
 • Zvýšená bezpečnosť ľudí 
 • Zlepšené sledovanie dielov vo výrobe 
 • Jednoduchá modifikácia podľa potrieb zákazníka 
 • Dôležitá súčasť výroby budúcnosti 

Štúdie ukazujú, že prevádzka skladu s AMR môže znížiť časy prepravy o 30% až 50%, čím sa zvyšuje celková produktivita. Okrem toho, AMR dokážu pracovať nepretržite, bez potreby prestávok, čím sa minimalizuje zastavenie prevádzky. 

V oblasti bezpečnosti sa majú AMR rovnako, čím pochváliť.  S integrovanými bezpečnostnými systémami, ktoré detekujú prekážky a reagujú na ne, AMR minimalizujú riziko nehôd a zranení pracovníkov. 

Kým manuálne vozíky so svojimi obmedzeniami a neefektívnosťou pôsobia skôr zastarano, AMR roboty sa stávajú kľúčovým hráčom v súčasnej automatizovanej dobe. Výhoda AMR nie je len v ich schopnosti zlepšiť výkonnosť, ale aj v tom, že predstavujú inovatívny krok vpred do éry automatizácie a technologickej efektívnosti. 

V prípade ak chcete vedieť viac informácií alebo máte ďalšie otázky ohľadom AMR technológie, neváhajte nás kontaktovať :  

Similar Posts