Predĺžený AMR pilotný projekt

Ďalší AMR pilotný projekt úspešne zrealizovaný!

Ponuka predĺženia testovania AMR pilotného projektu nezostala dlho nepovšimnutá. Jeden z klientov neváhal a využil možnosť predĺženia testovania AMR pilotného projektu zo štandardnej doby na 3 týždne a to vďaka využitiu zľavového kupónu. Dlhší čas trvania pilotného projektu ponúkol ešte väčší priestor na preskúmanie funkcií AMR robota a AMR riadiaceho systému ako aj priestor na otestovanie automatizácie viacerých logistických procesov.

Prekonávanie nových výziev

Jedným z výrazných úspechov tohto AMR pilotného projektu bola rozloha, na ktorej sa realizoval. Mapa, na ktorej AMR veľký robot operoval, dosahovala plochu viac ako 9000 m². Toto rozšírenie poskytlo AMR robotovi príležitosť prekonávať nové výzvy a zdolávať väčšie úlohy vo výrobnom a logistickom prostredí.

Väčší počet paletových pozícií

Vzhľadom na rozšírenú plochu a náročnejšie úlohy sa zvýšil aj počet nakladacích pozícií. AMR robot dokázal automatizovane zabezpečiť nakladanie a vykladanie tovaru na viac ako 20 miestach. To umožnilo efektívnejšie riadenie toku materiálu a zníženie potreby ľudskej práce vo väčšom rozsahu.

Dosiahnutie cieľov a zlepšení

Ďalším zlepšením, ktoré sa podarilo dosiahnuť, bol nárast počtu okruhov na transport tovaru. Namiesto pôvodného jedného okruhu pre transport sa v rámci AMR pilotného projektu implementovali až 3 logistické okruhy.  Rýchlejšie a efektívnejšie presuny medzi rôznymi miestami viac priblížilo pilotný projekt reálnym prevádzkovým podmienkam.

Tieto vylepšenia a úspechy projektu s AMR pilotného projektu ukázali možnosti modernizácie a automatizácie prevádzky spoločnosti. Ich úspešná realizácia otvorila nové možnosti pre využitie tejto technológie v iných oblastiach a zdôraznila výhody spolupráce so spoločnosťou pri implementácii inovatívnych riešení.

V prípade, ak by ste aj vy chceli vyskúšať AMR pilotný projekt vo vašej prevádzke alebo vedieť bližšie informácie, môžete nás kontaktovať:

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!  

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts