Automatizovaný logistický proces – implementácia

Získajte istotu a praktické skúsenosti pri zavádzaní nových technológií do podnikových procesov. Zapojte sa do tréningu vo výrobnom podniku a získajte osobnú skúsenosť s implementáciou automatizovaného logistického systému s AMR robotmi. Tento tréning vám umožní spoznať výhody, postupy a najlepšie praktiky tejto technológie, získate nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

Vzhľadom na prejavený záujem a pozitívne hodnotenie z predchádzajúceho tréningu (Automatizovaný logistický proces – príprava a projektovanie) sme sa v spolupráci so Slovenským centrom produktivity rozhodli pre pokračovanie (nadstavbu) tréningu a to s názvom Automatizovaný logistický proces – implementácia. Ďakujeme našim partnerom za ich prístup, poskytnutie priestorov a zázemia, ktoré nám umožnili opätovne uskutočniť tento praktický tréning.

Na tréningu sme privítali zástupcov firiem z rôznych odvetví priemyslu, čo nám umožnilo získať komplexný pohľad na využitie automatizovaného logistického systému v rôznych priemyselných sektoroch. Osobne sme sa utvrdili v tom, že možnosti a prínosy automatizácie v logistike môžu byť aplikovateľné vo viacerých odvetviach a poskytujú potenciál pre zlepšenie efektivity a produktivity podnikov.

Po čom manažéri logistiky túžia?

Manažéri logistiky často vidia, tušia, čo by pomohlo logistickému systému v ich závode. Občas v nich však drieme určitá neistota a boja sa odvážnejšie presadzovať svoje návrhy. S čím zápasia a čo by im pomohlo zlepšiť ich sebavedomie:

  • Vizuálna predstava fungovania AMR robotov
  • Podieľanie sa na riešení úloh a reálnej implementácii
  • Ukážky a reálna simulácia automatizovaného procesu v praxi
  • Istota, skúsenosť, že AMR zvýšia efektivitu a produktivitu v logistických procesoch
  • Skúsenosť, že AMR napomáha pri optimalizácii nákladov
  • Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov
  • Posilnenie konkurencieschopnosti a celkovej výkonnosti firmy

Tréning Automatizovaný logistický proces – implementácia je zameraný práve na naplnenie vyššie spomenutých očakávaní.

Spoznajte zaručenú cestu k úspechu

Celý tréning v podniku sa niesol hlavne v podobe získavania praktických zručností a samozrejme aj vedomostí v oblasti implementácie automatizovaných logistických procesov. Počas tréningového dňa sa účastníci v konkrétnej prevádzke postupne zoznamovali s AMR robotmi. Spoznali spôsob obsluhy a získali osobné skúsenosti s fungovaním AMR v podniku. Vyskúšali si možnosť otestovať technológiu a to vo forme plánovania a riadenia logistických úloh, ako aj reálnu tvorbu nových trás a vykladacích/nakladacích miest.
Záver tréningu patril účastníkom a ich otázkam či pripomienkam, týkajúcich sa akýchkoľvek nejasností. Účastníci zasypali lektorov obrovským množstvom otázok, čo viedlo napokon k vzniku pomerne rozsiahlej vášnivej diskusii.

Čo povedali o tréningu odborníci z praxe

Účastníci ocenili, že sa mohli zapájať do praktických riešení, čo im umožnilo praktickú skúsenosť a lepšie porozumenie implementácie automatizovaného logistického procesu. Tiež vyzdvihli odborný prístup lektorov, ktorí poskytovali relevantné informácie a odpovedali na ich otázky s dôkladným porozumením. Grafické rozhranie softvéru, ktorým sa vytvárali mapy a definovali trasy, tiež získalo pozitívne hodnotenie za svoju jednoduchosť a prehľadnosť. Celkovo boli účastníci s tréningom spokojní a ocenili jeho praktický charakter a kvalitu poskytovaných nástrojov a vedomostí.

Zaujal vás tento tréning? Chceli by ste ho absolvovať? Chceli by ste, aby sa realizoval takýto tréning v podmienkach vašej spoločnosti? Alebo máte záujem o takúto formu vzdelávania avšak na inú tému?

Prosím, kontaktujte nás a spoločne sa pokúsime nájsť riešenie vašej situácie.

Kontaktovať nás môžete:

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI!

Chceli by ste vyskúšať náš špeciálny AMR pilotný projekt so zľavou? Aktuálne ponúkame 20% zľavový kupón, ktorý môžete získať úplne zadarmo a využiť ho kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts