Ktorá logistická stratégia je lepšia?  

Porovnanie dvoch scenárov – AMR robotov s rôznymi rýchlosťami 

Logistika je dôležitou súčasťou každej výrobnej alebo skladovej prevádzky. Závisí od nej, ako rýchlo a kvalitne dokážete prepraviť materiál medzi rôznymi miestami. V tomto článku sa dozviete, ako môžete zvýšiť efektivitu a spoľahlivosť vášho logistického systému pomocou autonómnych mobilných robotov (AMR). Často sa však stáva, že máte k dispozícii viac možných riešení – rôzne typy AMR robotov, ktoré môžete použiť. A vy sa potrebujete rozhodnúť pre jedno z možných riešení. Zvyčajne nemáte k dispozícii oba typy AMR robotov na reálne fyzické testovanie. V takom prípade môžete využiť počítačovú simuláciu a urobiť experimenty pre viac stratégií. Situácia môže byť nasledovná: 

 • Variant A: Dva AMR roboty s rýchlosťou 1 m/s 
 • Variant B: Jeden AMR robot s rýchlosťou 1,8 m/s 

Na zodpovedanie otázky, ktorý variant lepšie vyhovuje konkrétnym prevádzkovým podmienkam, sa zrealizovali dva simulačné experimenty. Následne sa porovnávali parametre logistického systému s týmito dvomi variantmi. 

Metodika simulácie s dôrazom na výkon logistického systému 

Najskôr je potrebné zostaviť počítačový simulačný model. V modeli je potrebné zohľadniť kľúčové skutočnosti, ktoré majú vplyv na dosahovaný výkon resp. parametre logistického systému. Môžu to byť napr.: 

 • dĺžky dopravných vzdialeností,  
 • logistické uličky, križovatky atď., 
 • počet dopravných úloh, ktoré má logistický systém zvládnuť za určitý čas, 
 • prípadne aj rozloženie týchto úloh v priebehu dňa – občas sa stáva, že v niektoré hodiny sú vyššie požiadavky na logistický systém (potrebné zrealizovať viac prevozov) a v iné hodiny sú požiadavky nižšie, 
 • parametre AMR robotov (rýchlosť, zrýchlenie, spomalenie atď.), 
 • časy nabíjania a nabíjacie stratégie AMR robotov, 
 • atď.  

Pri statických prepočtoch sa zvyčajne zohľadňujú priemerné čísla, čo však môže znamenať, že v určitých časoch logistický systém nemusí zabezpečiť potrebné množstvo dopravných úloh. Po zostavení simulačného modelu sa definujú podmienky simulačných experimentov – v tomto prípade logistický systém a parametre tohto systému ostanú rovnaké, budú sa meniť len parametre a počet AMR robotov. 

Porovnanie rôznych logistických stratégií  

Počítačová simulácia poskytuje rôzne výstupy simulačných experimentov, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní, voľbe tej výhodnejšej logistickej stratégie. Výsledky simulačných experimentov môžu byť nasledovné: 

Výsledky a závery simulácie AMR robotov 

Realizovaný simulačný experiment ukázal, že dva pomalšie AMR roboty dokázali zrealizovať o cca 20% viac úloh ako jeden rýchlejší AMR robot. To znamená, že v tomto prípade je lepšie mať viac pomalších robotov ako menej rýchlejších. Naopak jeden rýchlejší AMR robot zrealizuje okruh rýchlejšie ako pomalší robot. Nie je však 2x rýchlejší, pretože musí častejšie nabíjať batériu a má dlhšiu dobu vykladania a nakladania palety. To znamená, že v tomto prípade nie je rýchlosť rozhodujúcim faktorom. 

Dva pomalšie AMR roboty 

 • dokázali odoberať z linky všetky vygenerované dopravné úlohy (palety) 
 • v zásobníku (valčekovom dopravníku) sa nachádzali maximálne 2 palety 
 • zabezpečili plynulú prevádzku výrobnej linky a skladu 

Jeden rýchlejší AMR robot  

 • nestíhal odvážať všetky vygenerované úlohy (palety), prejavenie sa na konci simulácie (konci dňa) 
 • v realite možné blokovanie výrobnej linky z dôvodu zaplnenia valčekového dopravníka na konci linky 
 • variant vyžaduje väčšiu kapacitu zásobníka alebo nižšiu frekvenciu generovania úloh 

Ak potrebujete preveriť rôzne logistické stratégie, určiť ktoré riešenie lepšie vyhovuje vašim prevádzkovým podmienkam, neváhajte a kontaktujte nás: 

ZÍSKAJTE 20% ZĽAVOVÝ KUPÓN NA PILOTNÝ PROJEKT S DVOMA AMR ROBOTMI! 

Dávame do pozornosti možnosť získať 20% zľavový kupón na špeciálny AMR pilotný projekt s dvoma rôznymi AMR robotmi – možnosť reálne testovať rôzne logistické stratégie v rámci jedného pilotného projektu. Kupón je úplne zadarmo a je ho možné využiť kedykoľvek do konca roka 2023.

Similar Posts